Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de standardizare, fără personalitate juridică, create benevol în diverse domenii ale economiei naţionale, la propunerea, în suportul şi pentru beneficiul părţilor interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional.

Structura și modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare sînt stabilite în codul de bună practică în domeniul standardizării RS 8:2018 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”.

Comitetele tehnice sînt formate din grupuri de specialiști, care reprezintă factorii interesați în procesul de elaborare a standardelor, pe diferite domenii de activitate, coordonați de un reprezentant al ONS.

Beneficiile calității de membru CT

Informația cu privire la ședințele comitetelor tehnice naționale de standardizare