Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de standardizare, fără personalitate juridică, create benevol în diverse domenii ale economiei naţionale, la propunerea, în suportul şi pentru beneficiul părţilor interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional, regional și internațional. Comitetele tehnice sînt formate din grupuri de specialiști, care reprezintă factorii interesați în procesul de elaborare a standardelor, pe diferite domenii de activitate, coordonați de un reprezentant al INS.

Beneficiile calității de membru CT