În temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională se anunță anchetă publică asupra  proiectelor amendamentelor la standardele moldovenești:  

– SM 277:2010/A1:202X Alcool etilic de origine vitivinicolă brut și rectificat. Condiții tehnice; – SM 312:2014 /A1:202X Distilat de vin. Condiții tehnice, elaborate în cadrul comitetului tehnic de  standardizare CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”.  

Pe marginea acestor proiecte de amendamente poate face observaţii orice parte interesată, până la  data de 01.03.2021, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. Proiectele amendamentelor, precum și formularele pentru observații pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova  (ISM), la solicitare. 

Obiecţiile, observaţiile sau propunerile asupra proiectelor amendamentelor pot fi remise în adresa ISM,  mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e mail: rodica.siloci@standard.md, ct9.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.