În temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională se anunță anchetă publică asupra proiectelor standardelor moldovenești SM 337 „Trabucuri și țigări de foi (cigarillos). Specificații generale” și SM 338 „Țigarete. Specificații tehnice generale”, elaborate în cadrrul comitetului tehnic de standardizare CT 3 „Tutun, produse din tutun și țigarete electronice”. Pe marginea acestor proiecte de standarde poate face observații orice parte interesată, până la data de 26.07.2021, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice. Proiectele standardelor precum și formularul pentru observații pot fi obținute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

Obiecțiile, observațiile sau propunerile asupra proiectelor standardelor moldovenești pot fi remise în adresa ISM, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: elisaveta.gilca@standard.mdct3.secretariat@standard.md, ism.elizaveta.gilca@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.