În temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională se anunță anchetă publică asupra
proiectului standardului moldovenesc SM 122:2014/A4:2021 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare
pentru autovehicule și remorci”, elaborat în cadrul comitetului tehnic de standardizare CT 34 „Comitet
tehnic de proiect – Plăci de înmatriculare pentru autovehicule”.
Pe marginea acestui proiect de standard poate face observaţii orice parte interesată, până la data de
03.03.2021, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. Proiectul standardului precum și
formularul pentru observații pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la
solicitare.

Obiecţiile, observaţiile sau propunerile asupra proiectului standardului moldovenesc pot fi remise în
adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: irina.smocvina@standard.md,
ism.irina.smocvina@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.