În temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională se anunță anchetă publică asupra proiectului standardului moldovenesc SM 206:202X „Material de înmulțire viticol. Specificații tehnice”, elaborat în cadrul comitetului tehnic de standardizare CT 9 „Produse viticole și vinicole, alte produse alcoolice alimentare”.

Pe marginea acestui proiect de standard poate face observaţii orice parte interesată, până la data de 25.04.2022, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. Proiectul standardului precum și formularul pentru observații pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

Obiecţiile, observaţiile sau propunerile asupra proiectului standardului moldovenesc pot fi remise în adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.mdct9.secretariat@standard.md.

Leave a Reply

Your email address will not be published.