În temeiul prevederilor regulilor de standardizare națională RS 1:2022 „Elaborarea standardelor moldovenești” se anunță anchetă publică asupra proiectului standardului moldovenesc
SM 336:202X „Produse alimentare. Instrucţiune tehnologică. Cerințe generale privind prezentarea, structura şi conţinutul”, elaborat în cadrul comitetului tehnic de standardizare CT 50 „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale”.

Pe marginea acestui proiect de standard poate face observaţii orice parte interesată, până la data de 15.03.2023, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. Proiectul standardului precum și formularul pentru observații pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

Obiecţiile, observaţiile sau propunerile asupra proiectului standardului moldovenesc pot fi remise în adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, ct50.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.