Anunț cu privire la examinarea periodică a standardelor moldovenești originale din domeniul fructelor proaspete

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) în temeiul  prevederilor regulilor de standardizare RS 1:2018 „Elaborarea standardelor moldovenești”,  anunță examinarea periodică a următoarelor standarde moldovenești originale:

 1) SM 57:2009 Fructe proaspete. Curmal de China. Condiţii tehnice;

2) SM 56:2009 Material săditor pomicol. Pomi altoiţi de curmal de China. Condiţii tehnice;

3) SM 121:2011 Nuci verzi pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice;

4) SM 208:2012  Material săditor pomicol. Stoloni de căpşun. Condiţii tehnice.

 Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează în scopul de a asigura:

  1. a) corespunderea acestora prevederilor legislației naționale;
  2. b) utilitatea pentru industria și economia națională;
  3. c) armonizarea cu prevederile standardelor europene și internaționale pertinente;
  4. d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale științei, tehnicii și tehnologiei.

 Standardele menționate mai sus au fost transmise spre examinare în cadrul comitetului tehnic

CT 10 „Fructe proaspete”, dar oricare parte interesată poate să prezinte propuneri cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea  sau anularea acestora.

 Propunerile cu privire la confirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea standardelor menționate  mai sus le puteți transmite până la data de 19.11.2020  în adresa Institutului de Standardizare din Moldova,  mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, tel.: 022 905 324, e-mail: elisaveta.gilca@standard.md

Leave a Reply

Your email address will not be published.