În temeiul art. 6, alin. (1), lit. i) al Legii nr. 20 din 04 martie 2016 cu privire la standardizarea națională și în baza regulilor de standardizare națională RS 8:2022 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) inițiază reconstituirea comitetului tehnic CT 49  „Eficiența energetică a clădirilor” în comitetul tehnic CT 49 „Eficiența Energetică” format din două subcomitete:

  • CT 49 SC 1 „Eficiența Energetică a clădirilor”;
  • CT 49 SC 2 „Dispozitive și sisteme de conversie în energie electrică a energiei eoliene și solare”.

 

Comitetul Tehnic CT 49 își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și are ca obiectiv exprimarea opiniei și a interesului la nivel național a părților interesate, cu privire la gestionarea și coordonarea activităților din cadrul Sistemului de Standardizare Națională, în domeniul eficiența energetică.

 

Activitățile de bază ale CT 49 sunt:

  • examinarea propunerilor de teme noi de standardizare și examinarea periodică a standardelor moldovenești elaborate anterior;
  • examinarea proiectelor standardelor europene elaborate de comitetele tehnice de standardizare CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components, CEN/TC 169 Light and lighting, CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems in buildings cu prezentarea propunerilor;
  • examinarea proiectelor standardelor internaționale elaborate de comitetele tehnice de standardizare ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment și ISO/TC 301 Energy management and energy savings, precum și a proiectelor standadelor internaționale traduse de către ISM;
  • examinarea standardelor depășite sau conflictuale și înaintarea propunerii de anulare;
  • prezentarea comentariilor și propunerilor la proiectele standardelor internaționale/europene și configurarea poziției naționale;
  • desemnarea delegaților moldoveni pentru participarea la ședințele comitetelor tehnice corespondente internaționale;
  • examinarea traducerii standardelor adoptate în versiunea engleză sub aspectul corectitudinii terminologiei utilizate în text.

Astfel, ISM invită toate părțile interesate să examineze disponibilitatea de a participa la activitățile desfășurate în cadrul comitetului tehnic CT 49. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină experiență de activitate în domeniul eficiența energetică, să poată examina un proiect de standard în limba română/engleză și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire.

 

Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăți de către membri.

Cererile pot fi prezentate în adresa Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28,

tel. 022 905 315, e-mail: vladislav.enachi@standard.md, indicând datele de contact ale reprezentantului până la data de 03 noiembrie, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.