Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene și Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție.

Regulile de standardizare nu admit existența concomitentă a două sau mai multe standarde pe același subiect de standardizare, aceasta fiind esența principiului coerenței standardelor, principiu declarat și în art. 4 lit. c) din Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională. La fel, Legea nr. 20 stabilește la art. 12 alin. (5) că „în cazul adoptării standardelor şi altor documente de standardizare europene, internaţionale, interstatale sau ale altor ţări, standardele moldovenești conflictuale se anulează”. Pentru executarea acestor prevederi, ISM a examinat standardele moldovenești în vigoare pentru a le identifica pe cele conflictuale cu standardele armonizate europene adoptate ca standarde moldovenești sau cu standarde moldovenești originale.

Astfel, urmare a obligației de anulare a standardelor conflictuale și implementarea practică a standardelor europene, ISM propune anularea acestor standarde de la data de 16.11.2020.

Lista standardelor conflictuale precum și a standardelor europene corespondente adoptate ca standarde moldovenești poate fi consultată aici.

Aparte ISM anunță și atrage atenția asupra faptului că standardele anulate pot fi în continuare aplicate la decizia autorităților de reglementare sau la decizia întreprinderii, aceasta fiind o practică europeană răspândită. Doar că utilizatorul standardului anulat trebuie să înțeleagă că utilizarea unui standard anulat nu îi mai oferă avantaje competitive și se reduc semnificativ șansele de succes pe piață.

La fel, standardele anulate pot fi utilizate ca referință pentru fabricarea produselor pentru export spre țările în care standardul dat este valabil. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, până la data de 06.11.2020, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde al ISM şi este disponibil pentru consultare și aplicare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.