Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) și alte autorități de reglementare, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și din alte acte normative, cum sunt de exemplu, Hotărârea Guvernului nr. 130 din 21.02.2014 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Maşini industriale”, Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, Ordinul Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului nr. 72 din 04.12.2006 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la lemnul în stare brută, Hotărârea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje, Hotărârea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor etc.

Pentru executarea acestor prevederi și armonizarea cadrului normativ tehnic, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare, fiind depășite tehnic, din domeniile industriei lemnului, mobilei, industriei chimice, industriei cauciucului și a materialelor plastice, industriei sticlei și a ceramicii, industriei textile și pielăriei, industriei de confecții, elemente de fixare, combustibili și mașini agricole, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, care nu mai satisfac prevederilor Hotărârilor Guvernului menționate mai sus și altor acte normative și legislative naționale în vigoare. ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 16.11.2020.

 Lista standardelor poate fi consultată aici:

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 06.11.2020. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, vă amintim despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *