Pe parcursul ultimilor ani autoritățile de reglementare din domenii, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului legislativ și normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 precum și din alte acte legislative și normative, cum sunt, Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”,  Ordinul Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului nr. 72 din 04.12.2006 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la lemnul în stare brută, etc.

Pentru executarea acestor prevederi și armonizarea cadrului legislativ și normativ tehnic, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare, fiind depășite tehnic, din domeniul calității solului și industriei lemnului, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, care nu mai satisfac prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1157 din 13.10.2008 și a altor acte normative și legislative.

ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 27.12.2022.

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 19.12.2022. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, menționăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

 

Lista standardelor depășite tehnic din diverse domenii spre anulare:

 

Calitatea solului:

Nr.

d/o

Indicativul Titlul
1 GOST 26204-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
2 GOST 26205-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО
3 GOST 26208-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод)
4 GOST 26209-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Эгнера-Рима (ДЛ-метод)
5 GOST 26261-84 Почвы. Методы определения валового фосфора и валового калия
6 GOST 26424-85 Почвы. Методы определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
7 GOST 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
8 GOST 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
9 GOST 26427-85 Почвы. Методы определения натрия и калия в водной вытяжке
10 GOST 26447-85 Породы горные. Метод определения механических свойств глинистых пород при одноосном сжатии
11 GOST 26450.0-85 Породы горные. Общие требования к отбору и подготовке проб для определения коллекторских свойств
12 GOST 26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением
13 GOST 26450.2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации
14 GOST 26487-85 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО
15 GOST 26488-85 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
16 GOST 26489-85 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
17 GOST 26490-85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО
18 GOST 26544-85 Средства защитные для древесины. Метод оценки коррозионной агрессивности
19 GOST 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы
20 GOST 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
21 GOST 27753.1-88 Грунты тепличные. Методы отбора проб
22 GOST 27753.2-88 Грунты тепличные. Метод приготовления водной вытяжки
23 GOST 27753.3-88 Грунты тепличные. Метод определения рН водной суспензии
24 GOST 27753.5-88 Грунты тепличные. Метод определения водорастворимого фосфора
25 GOST 27753.6-88 Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия
26 GOST 27753.7-88 Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота
27 GOST 27753.8-88 Грунты тепличные. Метод определения аммонийного азота
28 GOST 27753.9-88 Грунты тепличные. Методы определения водорастворимых кальция и магния
29 GOST 27894.10-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения обменного кальция и обменного магния
30 GOST 27894.2-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения емкости поглощения торфом аммиака
31 GOST 27894.3-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения аммиачного азота
32 GOST 27894.4-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения нитратного азота
33 GOST 27894.5-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм фосфора
34 GOST 27894.6-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения подвижных форм калия
35 GOST 27894.8-88 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения хлора
36 GOST 27979-88 Удобрения органические. Метод определения рН
37 GOST 28268-89 Почвы. Метод определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений
38 GOST 3594.10-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения коллоидальности
39 GOST 3594.11-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения влаги порошкообразных глин
40 GOST 3594.12-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин
41 GOST 3594.14-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида железа (III)
42 GOST 3594.15-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения потери массы при прокаливании
43 GOST 3594.1-77 Глины формовочные. Методы определения содержания двуокиси кремния
44 GOST 3594.3-93 Глины формовочные огнеупорные. Метод определения концентрации обменных катионов натрия и калия
45 GOST 3594.9-77 Глины формовочные. Метод определения глинистой составляющей
46 GOST 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
47 GOST 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия
48 GOST 7032-75 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики
49 GOST 9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация
50 SM GOST 12248:2012 Soluri. Metode de laborator pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformaţie
51 SM GOST 19912:2014 Pămînturi.Metode de încercări de teren prin sondare statică şi dinamică
52 SM GOST 20276:2014 Pămînturi. Metode de determinare de teren a caracteristicilor de rezistenţă şi deformabilitate
53 SM GOST 23161:2014 Pămînturi. Metoda de laborator de determinare a caracteristicilor de tasare
55 SM GOST 25358:2014 Pămînturi. Metoda de determinare a temperaturii pe teren
56 SM GOST 30416:2014 Pămînturi. Încercări de laborator. Principii generale

 

 

Industria lemnului:

Nr.

d/o

Indicativul Titlul
1 GOST 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения
2 GOST 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу
3 GOST 17.2.2.02-98 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
4 GOST 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение
5 GOST 30567-98 Древесина модифицированная. Метод определения токсичности
6 GOST 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование
7 GOST 8816-2003 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия
8 GOST 9014.0-75 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
9 GOST 9014.1-78 Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием
10 GOST 9014.2-79 Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими покрытиями при хранении
11 GOST 9623-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии
12 GOST 9626-90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе
13 GOST 9627.2-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости
14 GOST 9685-61 Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия
15 SM GOST 28300:2011 Arbori cardanici ai acţionărilor de tracţiune a locomotivelor Diesel şi trenurilor Diesel. Condiţii tehnice generale
16 SM GOST 9624:2010 Lemn stratificat încleiat. Metoda de determinare a limitei de rezistenţă la forfecare
17 GOST 21523.1-93 Древесина модифицированная. Метод определения прочности втулок
18 GOST 21523.3.1-93 Древесина модифицированная. Метод определения теплоемкости
19 GOST 21523.3.2-93 Древесина модифицированная. Метод определения теплопроводности
20 GOST 21523.8-93 Древесина модифицированная. Метод определения модуля упругости при сжатии
21 GOST 21554.1-81 Пиломатериалы и заготовки. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе
22 GOST 21554.2-81 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
23 GOST 21554.6-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон
24 GOST 21554.7-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения показателей прочности при поперечном смятии
25 GOST 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
26 GOST 24617-81 Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях

Leave a Reply

Your email address will not be published.