• Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

  Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor stabilește prerogative pentru aplicarea unei serii de Regulamente UE, printre care Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei Europene din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE etc. Totodată Hotărârea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul alimentelor pentru anii 2018-2022 la pct. 1.3 prevede retragerea standardelor GOST existente în prezent întrucât acestea contravin actelor normative în vigoare.

  Pentru executarea acestor prevederi, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul industriei alimentare, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr. 306 din 30.11.2018 și ale altor acte normative din domeniu. ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 16.11.2020.

  Lista standardelor poate fi consultată aici:

  Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 06.11.2020. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

  Suplimentar, vă amintim despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

  După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.