Autoritatea centrală de metrologie, urmărește și cere de la alte entități din domeniul metrologiei și laboratoare de etalonări sau verificări metrologice acreditate – respectarea prevederilor și întreprinderea acțiunilor ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Instituțiilor Naționale de Metrologie (EURAMET).

Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016.

Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi privind aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul metrologiei și a identificat standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr.19 din 04.03.2016 „Metrologie”, art.6 documente normative în domeniul metrologiei legale în care nu se mai regăsesc standarde GOST.

ISM propune anularea acestor standarde de la data de 22.12.2022.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la data de 22.12.2022, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. În cazul, în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate justificări privind utilitatea practică a standardului, avantajele industriale sau economice în urma utilizării acestuia sau imposibilitate continuării activității în lipsa standardului.

Suplimentar, menționăm că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se indică doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

Lista standardelor depășite tehnic

1 SM GOST R 8.596:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Asigurarea metrologică a sistemelor de măsurare. Principii de bază
2 SM GOST R 8.564:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a intensităţii cîmpului electric în intervalul de frecvenţe 0–20 kHz
3 SM GOST 8.590:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a unghiului de rotaţie a planului de polarizare
4 SM GOST 8.591:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Măsuri de relief ale intervalului nanometric cu profil trapezoidal ale elementelor. Metoda de verificare metrologică
5 SM GOST 8.592:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Măsuri de relief ale intervalului nanometric din siliciu monocristalin. Cerinţe pentru formele geometrice, dimensiunile liniare şi alegerea materialului de fabricaţie
6 SM GOST 8.593:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape de forţă atomice cu sondă de explorare. Metoda de verificare metrologică
7 SM GOST 8.594:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape electronice cu rastru. Metoda de verificare metrologică
8 SM GOST 8.595:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea şi volumul petrolului. Tabelele coeficienţilor pentru recalcularea densităţii şi masei
9 SM GOST 8.596:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Analizatoare cu rezonanţă magnetică nucleară (RMN) pentru determinarea conţinutului de ulei şi a umidităţii în produse agricole. Procedura de verificare metrologică
10 SM GOST 8.598:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a umidităţii şi densităţii în vrac a cocsului pentru furnale
11 SM GOST 8.602:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea petrolului. Tabele de recalculare
12 SM GOST 8.046:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Capete divizoare optice. Procedura de verificare metrologică
13 SM GOST 8.106:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a luminanţei energetice şi intensităţii de radiaţie ale surselor de căldură cu temperatura de la 220 pînă la 1 360 K
14 SM GOST 8.140:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a conductibilităţii termice a corpurilor solide de la intervalul 0,02 pînă la 20 W/(m.K) la temperatura de la 90 pînă la 1100 K
15 SM GOST 8.216:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Transformatoare de tensiune. Procedura de verificare metrologică
16 SM GOST 8.381:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Etaloane. Moduri de exprimare a exactităţii
17 SM GOST 8.393:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Cvadrante optice. Procedura de verificare metrologică
18 SM GOST 8.461:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Procedura de verificare metrologică
19 SM GOST 8.547:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a umidităţii gazelor
20 SM GOST 8.558:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a temperaturii
21 SM GOST 8.568:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Termometre cu rezistenţă de platină etalon de ordinul 1 şi 2. Procedura de verificare metrologică
22 SM GOST 8.577:2013 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Schema de stat de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a acceleraţiilor unghiulare şi a unghiului plan la deplasarea unghiulară a corpului solid
23 SM GOST 8.003:2012 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Microscoape de atelier. Procedura de verificare metrologică
24 SM GOST 6651:2010 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări
25 GOST 8.092-73 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры с унифицированными электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и средства поверки
26 GOST 8.113-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Штангенциркули. Методика поверки
27 GOST 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки
28 GOST 8.258-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Поляриметры и сахариметры. Методика поверки
29 GOST 8.279-78 ГСИ. Термометры жидкостные стеклянные рабочие. Методика поверки
30 GOST 8.280-78 Государственная система обеспечения единства измерений. Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы и средства поверки
31 GOST 8.305-78 Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры манометрические. Методы и средства поверки
32 GOST 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки
33 GOST 8.404-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства поверки
34 GOST 8.409-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Омметры. Методы и средства поверки
35 GOST 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
36 GOST 8.449-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки
37 GOST 8.453-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки
38 GOST 8.479-82 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки
39 GOST 8.497-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки
40 GOST 8.570-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки
41 GOST 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений
42 GOST 6507-90 Микрометры. Технические условия
43 GOST 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
44 GOST 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия
45 GOST 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия
46 GOST 868-82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
47 SM 8-22:2002 Sistemul Naţional de Metrologie. Etalonul naţional al rezistenţei electrice şi schema de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a rezistenţei electrice în curent continuu
Lista standardelor din domeniu biblioticonomie
48 GOST 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. общие требования и правила составления
49 GOST 7.48-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения
50 GOST 7.50-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Общие требования
51 GOST 7.59-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации
52 GOST 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

Leave a Reply

Your email address will not be published.