Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și prin Programul de Perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea documentelor normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu legislația și standardele europene și internaționale, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 34 din 02.03.2016.

Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prerogative pentru aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unitățile de măsură etc. Pentru executarea acestor prevederi, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul metrologiei, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr. 19 din 04.03.2016. ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 16.11.2020.

Lista standardelor poate fi consultată aici:

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 06.11.2020. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, vă amintim despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.