Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, precum și prin Hotărârea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene și Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție.

Pentru executarea acestor prevederi, (ISM) a examinat standardele interstatale în vigoare și a identificat o serie de standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă evoluțiile economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și în ce măsură acestea contribuie la consolidarea potențialului de export și a competitivității economiei naționale. ISM propune anularea acestor standarde de la data de 16.11.2020.

Lista standardelor poate fi consultată aici.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la data de 06.11.2020, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia.

ISM Vă comunică despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.