Pe parcursul ultimilor ani, autoritățile de reglementare din domeniu, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

Pentru executarea acestor prevederi, ISM a examinat standardele interstatale în vigoare și a identificat o serie de standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, în ce măsură reflectă cernțele europene și internaționale privind calitatea serviciilor turistice, care asigură siguranța vieții și sănătății turiștilor, și protecția mediului. ISM propune anularea acestor standarde de la data de 27.12.2022.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică până la data de 19.12.2022, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum calitatea și satisfacția prestărilor serviciilor în domeniul turismului, privind utilizarea acestuia.

Suplimentar, menționăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se indică doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a prestatorilor de servocii sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare.

Lista standardelor depășite în domeniul turismului

Nr. Indicativul standardului Titlul standardului
GOST 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг
GOST 28681.2-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования
GOST 28681.3-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов

Leave a Reply

Your email address will not be published.