Pe parcursul ultimilor ani, autoritățile de reglementare din domeniu, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor stabilește prerogative pentru aplicarea unei serii de Regulamente UE, printre care Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei Europene din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE etc. Totodată Hotărârea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul alimentelor pentru anii 2018-2022 la pct. 1.3 prevede retragerea standardelor GOST existente în prezent întrucât acestea contravin actelor normative în vigoare.

Pentru executarea acestor prevederi, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul industriei alimentare, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr. 306 din 30.11.2018 și ale altor acte normative din domeniu. ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 27.12.2022.

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 19.12.2022. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, menționăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Lista standardelor din domeniul industriei alimentare propuse spre anulare

Nr. Indicativ Titlu
1. GOST 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала
2. GOST 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси
3. GOST 108-76 Какао-порошок. Технические условия
4. GOST 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета
5. GOST 12569-99 Сахар. Правила приемки и методы отбора проб
6. GOST 12571-98 Сахар. Метод определения сахарозы
7. GOST 12573-67 Сахар. Метод определения ферропримесей
8. GOST 12574-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы
9. GOST 12576-89 Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора
10. GOST 12579-67 Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения гранулометрического состава
11. GOST 12787-81 Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле
12. GOST 13586.1-68 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице
13. GOST 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности
14. GOST 14031-68 Вафли. Технические условия
15. GOST 14033-96 Крекер (сухое печенье). Общие технические условия
16. GOST 14138-76 Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов
17. GOST 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта
18. GOST 15052-96 Кексы. Общие технические условия
19. GOST 15810-96 Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия
20. GOST 15842-90 E Горошек зеленый консервированный. Технические условия
21. GOST 15877-70 Кукуруза сахарная консервированная. Технические условия
22. GOST 1629-97 Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия
23. GOST 1629-97 Икра лососевая зернистая бочковая. Технические условия
24. GOST 16978-99 Консервы рыбные в томатном соусе. Технические условия
25. GOST 20056-97 Пресервы из океанической рыбы специального посола. Технические условия
26. GOST 20057-96 Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия
27. GOST 24901-89 E Печенье. Общие технические условия
28. GOST 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги
29. GOST 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб
30. GOST 26361-84 Мука. Метод определения белизны
31. GOST 2654-98 Консервы. Икра овощная. Технические условия
32. GOST 27494-87 Мука и отруби. Методы определения зольности
33. GOST 27839-88 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины
34. GOST 28483-90 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия
35. GOST 29046-91 Пряности. Имбирь. Технические условия
36. GOST 30390-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия
37. GOST 3858-73 Капуста квашеная. Технические условия
38. GOST 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости
39. GOST 4828-83 Изделия ликеро-водочные. Правила приемки и методы испытаний
40. GOST 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
41. GOST 5477-93 Масла растительные. Методы определения цветности
42. GOST 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия
43. GOST 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий
44. GOST 5668-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира
45. GOST 572-60 Крупа пшено шлифованное. Технические условия
46. GOST 5898-87 Изделия кондитерские. Метод определения кислотности и щелочности
47. GOST 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ
48. GOST 5901-87 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси
49. GOST 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб
50. GOST 5964-93 Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа
51. GOST 6065-97 Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические условия
52. GOST 6502-94 Халва. Общие технические условия
53. GOST 7144-2006 Консервы из копченой рыбы в масле. Технические условия
54. GOST 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия
55. GOST 7181-73 Помидоры соленые. Технические условия
56. GOST 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
57. GOST 7442-2002 Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия
58. GOST 7447-97 Рыба горячего копчения. Технические условия
59. GOST 7694-71 Консервы. Маринады плодовые и ягодные. Технические условия
60. GOST 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия
61. GOST 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита
62. GOST 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Методы определения хлористого натрия
63. SM GOST 12572:2010 Zahăr. Metode de determinare a coloraţiei şi turbidităţii soluţiei
64. SM GOST 280:2011 Conserve din peşte afumat. Şproturi în ulei. Condiţii tehnice
65. SM GOST R 51135:2012 Lichioruri şi rachiuri. Reguli pentru verificarea calităţii şi metode de analiză
66. SM GOST R 51144:2011 Produse vinicole. Reguli de recepţionare şi metode de prelevare a probelor
67. SM GOST R 51159:2010 Băuturi de vin. Condiţii tehnice generale
68. SM GOST R 51209:2006 Apă potabilă. Metoda de determinare a conţinutului de pesticide organoclorurate prin cromatografie gaz – lichid
69. SM GOST R 51272:2011 Cidru. Condiţii tehnice generale
70. SM GOST R 51620:2008 Produse alcoolice şi materie primă pentru producerea lor. Metoda de determinare a concentraţiei masice a extractului redus
71. SM GOST R 51652:2008 Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice
72. SM GOST R 51710:2010 Alcool etilic. Metoda de determinare a prezenţei furfurolului
73. SM GOST R 51762:2005 Vodcă şi alcool etilic din materie primă alimentară. Metoda de determinare a conţinutului de acizi volatili şi de furfural prin cromatografie în faza gazoasă
74. SM GOST R 51786:2005 Vodcă şi alcool etilic din materie primă alimentară. Metoda de determinare a autenticităţii prin cromatografie în faza gazoasă
75. SM GOST R 52836:2009 Vinuri de fructe de masă şi vinuri materie primă de fructe de masă. Condiţii tehnice generale
76. SM GOST R 54016:2013 Produse alimentare. Metoda de determinare a conţinutului de ceziu Cs-137
77. SM GOST R 54017:2013 Produse alimentare. Metoda de determinare a conţinutului de stronţiu Sr-90
78. SM GOST R 54053:2013 Produse de cofetărie. Metode de determinare a fracţiei masice de grăsime

Leave a Reply

Your email address will not be published.