Anunț privind intenția de anulare a aplicării standardelor depășite tehnic din diverse domenii precum: industriei lemnului, mobilei, industriei chimice, industriei textile, industriei de confecții, industriei petroliere, mediu și protecție a sănătății etc.

Pe parcursul ultimilor ani autoritățile de reglementare din domenii, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprin...

Continue reading