Codul de conduită al ISM reprezintă un ansamblu de norme și principii morale și de business, care stau la baza activității lnstitutului de Standardizare din Moldova (în continuare – ISM), ca un tot întreg, și la baza activității fiecărui salariat, ca parte a ISM, dar și fiecare parte interesată a ISM.

Aceste norme și principii permit ISM să realizeze obiectivele trasate la cel mai înalt nivel, să creeze posibilități noi de dezvoltare, să stabilească relații armonioase cu salariații, autoritățile de reglementare, cu societatea civilă și partenerii săi.

Codul de conduita al ISM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *