În temeiul art. 7 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 5.1 și 5.2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

HOTĂRĂȘTE:

  1. Se actualizează componența Consiliului de standardizare, conform anexei.
  2. Din data aprobării prezentei hotărâri se anulează Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 168 din 22.09.2020 referitor la componenţa nominală a Consiliului de standardizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *