În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.1.4 din regulile de standardizare națională RS 8:2018 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”, în baza procesului-verbal al ședinței online nr. 01 din data de 11.08.2021, Institutul de Standardizare din Moldova.

Hotărăște

1.Se constituie comitetul tehnic de standardizare CT 77 „Dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților” (în continuare CT 77), în componență conform anexei.

2. Obiectivul activității CT 77 va fi examinarea proiectelor de standarde elaborate în cadrul comitetelor tehnice CEN/TC 465 „Sustainable and smart cities and communities” și     ISO/TC 268 „Sustainable cities and communities”, la care CT 77 va adera în calitate de membru observator.

3. Comitetul tehnic își va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile regulilor de standardizare națională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *