Autoritatea centrală de metrologie, urmărește și cere de la alte entități din domeniul metrologiei și laboratoare de etalonări sau verificări metrologice acreditate – respectarea prevederilor și întreprinderea acțiunilor ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Instituțiilor Naționale de Metrologie (EURAMET).

Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin Programul de Perspectivă pentru anii 2016-2020 privind revizuirea documentelor normative din domeniul metrologiei în scopul armonizării cu legislația și standardele europene și internaționale, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 34 din 02.03.2016.

Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi privind aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

Pentru executarea acestor prevederi, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a examinat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul metrologiei și a identificat standarde, care se propun a fi examinate în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr.19 din 04.03.2016 „Metrologie”, art.6 documente normative în domeniul metrologiei legale în care nu se mai regăsesc standarde GOST.

ISM propune anularea acestor standarde de la data de 15.12.2021.

După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică până la data de 06.11.2021, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice. În cazul, în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate justificări privind utilitatea practică a standardului, avantajele industriale sau economice în urma utilizării acestuia sau imposibilitate continuării activității în lipsa standardului.

Suplimentar, menționăm că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se indică doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau a autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.

Lista standardelor depășite tehnic poate fi consultată aici:

1. GOST 12441-66 Длиномеры горизонтальные. Методы и средства поверки

2. GOST 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия

3. GOST 18061-90 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия

4. GOST 18696-90 Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Типы и общие
технические требования

5. GOST 1954-82 Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Общие
технические условия

6. GOST 21339-82 Тахометры. Общие технические условия

7. GOST 21496-89 Средства измерений объемной активности радионуклидов в газе.
Общие технические требования и методы испытаний

8. GOST 21497-90 Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия

9.GOST 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие
технические условия

10. GOST 22725-77 Манометры сопротивления манганиновые для высоких давлений
образцовые. Технические требования

11. GOST 23125-95 Сигнализаторы температуры. Общие технические условия

12. GOST 24907-93 Счетчики оборотов и счетчики единиц. Общие технические
требования. Методы испытаний

13. GOST 25932-83 Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов
и грунтов. Общие технические условия

14. GOST 26179-84 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше
10000 до 40000 мм

15. GOST 27955-88 (CEI 782-84) Преобразователи ультразвуковые
магнитострикционные. Методы измерения
характеристик

16. GOST 30661-99 Детекторы ионизирующего излучения сцинтиэлектронные. Общие
технические требования

17. GOST 30686-2000 Пирометры. Методы испытаний

18. GOST 30817-2003 Детекторы ионизирующего излучения сцинтиэлектронные.
Методы контроля

19. GOST 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

20. GOST 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические
условия

21. GOST 6507-90 Микрометры. Технические условия

22. GOST 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

23. GOST 8.005-2002 Государственная система обеспечения единства измерений.
Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки

24. GOST 8.006-71 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры фазочувствительные. Методы и средства поверки

25. GOST 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений.
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

26. GOST 8.012-72 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методы и средства поверки милливольтметров пирометрических

27. GOST 8.014-72 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров

28. GOST 8.015-72 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методика выполнения измерений относительной диэлектрической
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых
диэлектриков из тонколистовых материалов в диапазоне частот
от 9 до 10 ГГц

29. GOST 8.016-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений плоского угла

30. GOST 8.019-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений тангенса угла потерь

31. GOST 8.022-91 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений силы постоянного
электрического тока в диапазоне от 1х10 в минус 16 ст. до 30
А

32. GOST 8.027-2001 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений
постоянного электрического напряжения и электродвижущей
силы

33. GOST 8.028-86 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений электрического
сопротивления

34. GOST 8.029-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная
схема для средств измерений индуктивности

35. GOST 8.040-84 Государственная система обеспечения единства измерений.
Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными
веществами. Методика поверки

36. GOST 8.041-84 Государственная система обеспечения единства измерений.
Радиометры загрязненности поверхностей альфа-активными
веществами. Методика поверки

37. GOST 8.044-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Наконечники алмазные к приборам для измерения твердости
металлов и сплавов. Методы и средства поверки

38. GOST 8.050-73 Государственная система обеспечения единства измерений.
Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

39. GOST 8.051-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до
500 мм

40. GOST 8.062-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный специальный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам
Бринелля

41. GOST 8.064-94 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений
твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла

42. GOST 8.089-73 Государственная система обеспечения единства измерений.
Сферометры. Методы и средства поверки

43. GOST 8.092-73 Государственная система обеспечения единства измерений.
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры,
напоромеры и тягонапоромеры с унифицированными
электрическими (токовыми) выходными сигналами. Методы и
средства поверки

44. GOST 8.096-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Микроманометры образцовые 1-го разряда типа МКМ. Методы и
средства поверки

45. GOST 8.100-73 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры вместимости стеклянные образцовые. Методы и средства
поверки

46. GOST 8.113-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Штангенциркули. Методика поверки

47. GOST 8.114-74 Государственная система обеспечения единства измерений.
Длиномеры вертикальные оптические. Методы и средства поверки

48. GOST 8.117-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры диодные компенсационные. Методы и средства
поверки

49. GOST 8.118-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика
поверки

50. GOST 8.119-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные селективные. Методика поверки

51. GOST 8.122-99 Государственная система обеспечения единства измерений.
Ротаметры. Методика поверки

52. GOST 8.127-74 Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерения параметров ударного движения. Термины и
определения

53. GOST 8.130-74 Государственная система обеспечения единства измерений.
Пирометры визуальные с исчезающей нитью общепромышленные.
Методы и средства поверки

54. GOST 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений.
Стандарт-титры для приготовления буферных растворов
рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и
метрологические характеристики. Методы их определения

55. GOST 8.136-74 Государственная система обеспечения единства измерений.
Прессы гидравлические для испытаний строительных
материалов. Методы и средства поверки

56. GOST 8.147-75 Государственная система обеспечения единства измерений.
Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес. Методы и средства
поверки

57. GOST 8.153-75 Государственная система обеспечения единства измерений.
Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства
поверки

58. GOST 8.171-75 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры поверхностной плотности для радиоизотопных
толщиномеров. Общие технические условия

59. GOST 8.206-76 Государственная система обеспечения единства измерений.
Генераторы импульсов измерительные. Методы и средства
поверки

60. GOST 8.211-84 Государственная система обеспечения единства измерений.
Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки

61. GOST 8.212-84 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры электродвижущей силы. Элементы нормальные. Методика
поверки

62. GOST 8.214-76 Государственная система обеспечения единства измерений.
Покрытия магнитотвердые. Методы измерения магнитных
параметров

63. GOST 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений.
Трансформаторы тока. Методика поверки

64. GOST 8.220-76 Государственная система обеспечения единства измерений.
Колонки маслораздаточные. Методы и средства поверки

65. GOST 8.235-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Колеса зубчатые измерительные. Методы и средства поверки

66. GOST 8.236-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Ножи измерительные. Методы и средства поверки

67. GOST 8.239-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Пластинки поляриметрические. Методика поверки

68. GOST 8.249-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные.
Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100 кГц до
17,44 ГГц

69. GOST 8.252-77 ГСИ. Расходомеры тахометрические шариковые. Методы и
средства поверки

70. GOST 8.254-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Приемники измерительные. Методы и средства поверки в
диапазоне частот 1-37,5 ГГц

71. GOST 8.255-2003 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры электрической емкости. Методика поверки

72. GOST 8.256-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Нормирование и определение динамических характеристик
аналоговых средств измерений. Основные положения

73. GOST 8.258-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Поляриметры и сахариметры. Методика поверки

74. GOST 8.259-2004 Государственная система обеспечения единства измерений.
Счетчики электрические индукционные активной и реактивной
энергии . Методика поверки

75. GOST 8.261-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Гальванометры. Методы и средства поверки

76. GOST 8.266-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Гониометры. Методы и средства поверки

77. GOST 8.268-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методика выполнения измерений при определении статических
магнитных характеристик магнитотвердых материалов

78. GOST 8.271-77 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений давления. Термины и определения

79. GOST 8.279-78 ГСИ. Термометры жидкостные стеклянные рабочие. Методика
поверки

80. GOST 8.280-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Потенциометры и уравновешенные мосты автоматические. Методы
и средства поверки

81. GOST 8.283-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки

82. GOST 8.285-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Тахометры. Методы и средства поверки

83. GOST 8.286-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Секундомеры электрические. Методы и средства поверки

84. GOST 8.290-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вискозиметры типа ВУ. Методы и средства поверки

85. GOST 8.294-85 Государственная система обеспечения единства измерений.
Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки

86. GOST 8.298-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Колориметры фотоэлектрические лабораторные. Методы и
средства поверки

87. GOST 8.303-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Тесламетры постоянных магнитных полей в диапазоне 0,01-2 Т.
Методы и средства поверки

88. GOST 8.305-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Термометры манометрические. Методы и средства поверки

89. GOST 8.311-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Осциллографы электронно-лучевые универсальные. Методы и
средства поверки

90. GOST 8.320-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Расходомеры электромагнитные. Методы и средства поверки

91. GOST 8.321-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Уровнемеры промышленного применения и поплавковые. Методы и
средства поверки

92. GOST 8.331-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерители нелинейных искажений. Методы и средства поверки

93. GOST 8.334-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерители коэффициента шума транзисторов и приемников СВЧ
диапазона. Методы и средства поверки

94. GOST 8.335-2004 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры твердости образцовые. Методика поверки

95. GOST 8.336-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Машины оптико-механические типа ИЗМ для измерения длин.
Методы и средства поверки

96. GOST 8.338-2002 Государственная система обеспечения единства измерений.
Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки

97. GOST 8.339-78 Государственная система обеспечения единства измерений.
Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки

98. GOST 8.343-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Преобразователи пневмоэлектроконтактные. Методы и средства
поверки

99. GOST 8.345-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Бруски контрольные. Методы и средства поверки

100. GOST 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений.
Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические.
Методика поверки

101. GOST 8.350-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Амперметры высокочастотные. Методы и средства поверки

102. GOST 8.351-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Линии измерительные. Методы и средства поверки

103. GOST 8.355-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Радиометры нейтронов. Методы и средства поверки

104. GOST 8.357-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений параметров лазерного излучения.
Диапазоны энергетические, спектральные, временные

105. GOST 8.358-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методика выполнения измерений относительной диэлектрической
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в
диапазоне частот 0,2 – 1 ГГц

106. GOST 8.359-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Скобы с отсчетным устройством. Методы и средства поверки

107. GOST 8.361-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по
скорости в одной точке сечения трубы

108. GOST 8.362-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерение толщины покрытий. Термины и определения

109. GOST 8.365-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Нагрузки коаксиальные. Методы и средства поверки

110. GOST 8.366-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Омметры цифровые. Методы и средства поверки

111. GOST 8.367-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1 и 2-го
разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000
мм. Методы и средства поверки

112. GOST 8.368-79 Государственная система обеспечения единства измерений.
Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и
средства поверки

113. GOST 8.371-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная
схема для средств измерений электрической емкости

114. GOST 8.376-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Эвольвентомеры универсальные. Методы и средства поверки

115. GOST 8.377-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Материалы магнитомягкие. Методики выполнения измерений
при определении статических магнитных характеристик

116. GOST 8.394-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Образцовые меры добротности Q-0272-2 2-го разряда. Методы
и средства поверки

117. GOST 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования

118. GOST 8.397-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Ваттметры волноводные импульсные малой мощности в
диапазоне частот 5,64-37,5 ГГц. Методы и средства поверки

119. GOST 8.402-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные аналоговые постоянного тока. Методы
и средства поверки

120. GOST 8.404-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Автоцистерны для пищевых жидкостей. Методы и средства
поверки

121. GOST 8.406-80 Государственная система обеспечения единства измерений.
Твердомеры для резины. Методы и средства поверки

122.GOST 8.409-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Омметры. Методы и средства поверки

123. GOST 8.411-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Микрометры рычажные. Методы поверки

124. GOST 8.422-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Частотомеры. Методы и средства поверки

125. GOST 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Cекундомеры механические. Методы и средства поверки

126. GOST 8.425-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Машины для испытания металлов на усталость. Методы и
средства поверки

127. GOST 8.426-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Приборы для измерения твердости металлов методом упругого
отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки

128. GOST 8.429-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и
средства поверки

129. GOST 8.430-88 Государственная система обеспечения единства измерений.
Обозначения единиц физических величин для печатающих
устройств с ограниченным набором знаков

130. GOST 8.432-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика
выполнения измерений на образцовой вакуумно-тепловой
установке

131. GOST 8.434-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Влажность зерна и продуктов его переработки. Методика
выполнения измерений диэлькометрическими и резистивными
влагомерами

132. GOST 8.439-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Расход воды в напорных трубопроводах. Методика выполнения
измерений методом площадь-скорость

133. GOST 8.443-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений максимальной мощности моноимпульсного и
импульсно-модулированного лазерного излучения образцовые.
Методы и средства поверки

134. GOST 8.444-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений динамических параметров измерительных
преобразователей импульсного лазерного излучения
образцовые. Методы и средства поверки

135. GOST 8.445-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Средства измерений средней мощности непрерывного лазерного
излучения образцовые. Методы и средства поверки

136. GOST 8.449-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки

137. GOST 8.450-81 Государственная система обеспечения единства измерений.
Шкала окислительных потенциалов водных растворов

138. GOST 8.453-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Весы для статического взвешивания. Методы и средства
поверки

139. GOST 8.458-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Преобразователи и компараторы термоэлектрические
образцовые. Методы и средства поверки

140. GOST 8.459-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Приборы для измерения разности шагов зубчатых колес.
Методы и средства поверки

141. GOST 8.462-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. Методы и
средства поверки

142. GOST 8.469-2002 Государственная система обеспечения единства измерений.
Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия.
Методика поверки

143. GOST 8.471-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Машины для измерения длины текстильного полотна. Методы и
средства поверки

144. GOST 8.475-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Стандартный коэффициент шума и эквивалентная шумовая
температура усилительных и приемных устройств. Методика
выполнения измерений

145. GOST 8.477-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений
уровня жидкости

146. GOST 8.478-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и
средства поверки

147. GOST 8.479-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и
средства поверки

148. GOST 8.481-82 Государственная система обеспечения единства измерений.
Кругломеры. Методы и средства поверки

149. GOST 8.483-83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Источники нейтронные на ядерно-физических установках
образцовые. Основные положения и методика аттестации

150. GOST 8.485-83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методы и
средства поверки

151. GOST 8.488-83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Методика выполнения измерений распределения показателя
преломления в прозрачных фазовых объектах

152. GOST 8.489-83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрологическое обеспечение аналитических работ с
агрохимическими объектами. Основные положения

153. GOST 8.490-83 Государственная система обеспечения единства измерений.
Приборы для измерения межосевого расстояния зубчатых колес.
Методика поверки

154. GOST 8.491-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Методы и средства поверки

155. GOST 8.493-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители полных сопротивлений коаксиальные. Методы и средства поверки

156. GOST 8.495-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки

157. GOST 8.496-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Радиационная безопасность. Коэффициент качества ионизирующих излучений

158. GOST 8.497-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки

159. GOST 8.502-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки

160. GOST 8.503-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 24 – 75000 м

161. GOST 8.506-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

162. GOST 8.519-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Влагомеры диэлькометрические строительных материалов. Методика поверки

163. GOST 8.521-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Установки поверочные нейтронного излучения. Методика поверки

164. GOST 8.524-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения

165. GOST 8.525-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Установки высшей точности для воспроизведения единиц физических величин. Порядок разработки, аттестации, регистрации, хранения и применения

166. GOST 8.526-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры естественных радиоактивных аэрозолей. Методика поверки

167. GOST 8.528-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры длины штриховые образцовые 2-го разряда и рабочие класса точности 5. Методика поверки

168. GOST 8.529-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений объемной активности парообразного йода-131. Методика поверки

169. GOST 8.531-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности

170. GOST 8.532-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ

171. GOST 8.544-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла потерь твердых диэлектриков. Методика выполнения измерений в диапазоне частот от 10 в ст. 9 до 10 в ст. 10 Гц

172. GOST 8.549-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

173.GOST 8.550-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

174. GOST 8.551-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40 – 20000Гц

175. GOST 8.556-91 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики определения состава и свойств проб вод. Общие требования к разработке

176. GOST 8.564-98 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости в диапазоне частот от 1 до 100 МГц

177. GOST 8.569-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Ваттметры СВЧ малой мощности диапазона частот 0,02-178,6 ГГц. Методика поверки и калибровки

178. GOST 8.570-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

179. GOST 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

180. GOST 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

181. GOST 868-82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

182. GOST 9244-75 Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

183. GOST 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *