Pe parcursul ultimilor ani, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor stabilește prerogative pentru aplicarea unei serii de Regulamente UE, printre care Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 931/2011 al Comisiei Europene din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului UE etc. Totodată Hotărârea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul alimentelor pentru anii 2018-2022 la pct. 1.3 prevede retragerea standardelor GOST existente în prezent întrucât acestea contravin actelor normative în vigoare.

Pentru executarea acestor prevederi, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare din domeniul industriei alimentare, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, ținând cont de prevederile Legii nr. 306 din 30.11.2018 și ale altor acte normative din domeniu. ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 15.12.2021.

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 06.11.2021. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, menționăm despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie și nu au caracter obligatoriu). Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Lista standardelor depășite tehnic din domeniul industriei alimentare spre anulare poate fi consultată aici:

1. GOST 976-81 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной
промышленности. Правила приемки и методы испытаний

2. GOST 1168-86 Рыба мороженая. Технические условия

3. GOST 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы
определения кислотности

4. GOST 3628-78 Продукты молочные. Методы определения сахара

5. GOST 3858-73 Капуста квашеная. Технические условия

6. GOST 6687.4-86 Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения
кислотности

7. GOST 6687.5-86 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения
органолептических показателей и объема продукции

8. GOST 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия

9. GOST 7181-73 Помидоры соленые. Технические условия

10. GOST 7449-96 Рыбы лососевые соленые. Технические условия

11. GOST 7694-71 Консервы. Маринады плодовые и ягодные. Технические условия

12. GOST 7975-68 Тыква продовольственная свежая. Технические условия

13. GOST 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита

14. GOST 9404-88 Мука и отруби. Метод определения влажности

15. GOST 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и
мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и
методы отбора проб

16. GOST 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и
говядины. Методы определения хлористого натрия

17. GOST 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической
оценки

18. GOST 10252-84 Семена чечевицы. Сортовые и посевные качества.
Технические условия

19. GOST 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых
грибов

20. GOST 14621-78 Рулеты бисквитные. Технические условия

21. GOST 16440-89 Консервы овощные, овоще-плодовые, овоще-мясные для детского
питания. Технические условия

22. GOST 20582-86 Семена кукурузы. Сортовые и посевные качества. Технические
условия

23. GOST 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения
нитратов

24. GOST 30004.2-93 Майонезы. Правила приемки и методы испытаний

25. GOST 30059-93 Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама,
сахарина, кофеина и бензоата натрия

26. GOST 30060-93 Пиво. Методы определения органолептических показателей и
объема продукции

27. GOST 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод
определения токсичных элементов

28. GOST 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.
Титриметрические методики выполнения измерений кислотности

29. GOST 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания
сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и
крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-
черепашкой; содержания металломагнитной примеси

30. GOST 30648.2-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения
общего белка

31. GOST 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические
методы определения кислотности

32. GOST 30648.6-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения
индекса растворимости
33. GOST 30705-2000 Продукты молочные для детского питания. Метод определения
общего количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов

34. GOST 30706-2000 Продукты молочные для детского питания. Метод определения
количества дрожжей и плесневых грибов

35.GOST 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания
афлатоксинов В1 и М1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *