Pe parcursul ultimilor ani autoritățile de reglementare din domenii, precum și Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), întreprind acțiuni de aliniere și implementare a cadrului legislativ și normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014 precum și din alte acte legislative și normative, cum sunt de exemplu, Legea nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor pirotehnice, Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, Ordinul Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului nr. 72 din 04.12.2006 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la lemnul în stare brută, Ordinul Ministerului Industriei şi Infrastructurii nr.61 din 23.04.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile” etc.

Pentru executarea acestor prevederi și armonizarea cadrului legislativ și normativ tehnic, ISM a identificat o serie de standarde interstatale în vigoare, fiind depășite tehnic, din domeniile industriei lemnului, mobilei, industriei chimice, industriei textile, industriei de confecții, industriei petroliere, mediu și protecție a sănătății, care se propun a fi examinate pentru a stabili în ce măsură sunt utilizate în practică, care nu mai satisfac prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1157 din 13.10.2008 și a altor acte normative și legislative.

ISM propune anularea acestor standarde începând cu data de 15.12.2021.

Observații privind lista standardelor propuse spre anulare pot fi prezentate de către orice persoană fizică sau juridică până la sfârșitul anchetei publice – data de 12.11.2021. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui standard din lista prezentată, propunerea trebuie justificată sub aspectul: utilității practice a standardului, avantajelor industriale sau economice din aplicarea acestuia.

Suplimentar, Vă amintim despre faptul că standardele nu sunt acte normative și nu sunt de natură regultorie. Anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage imposibilitatea aplicării acestuia. Anularea unui standard reprezintă faptul că acesta nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. La decizia utilizatorului, standardele anulate pot fi utilizate în continuare.

După anularea standardului, textul acestuia se păstrează în Fondul Național de Standarde și este disponibil pentru consultare, pentru o perioadă nedeterminată.

Lista standardelor depășite tehnic din diverse domenii spre anulare:

Industria chimică

1.GOST 14618.8-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов

2. GOST 22567.3-77 Средства моющие синтетические. Метод определения стабильности

3. GOST 10521-78 Реактивы. Кислота бензойная. Технические условия

4. GOST 14839.10-69 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения массовой доли алюминия

5. GOST 14839.12-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания влаги

6. GOST 14839.14-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения массы взрывчатого вещества, массы бумаги и влагоизолирующей смеси, приходящхся на 100 г взрывчатого вещества

7.GOST 14839.1-69 Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения массовой доли тротила, минерального масла и нитроэфиров

8. GOST 14839.17-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения гранулометрического состава

9. GOST 14839.2-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания нитроэфиров

10. GOST 14839.3-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения массовой доли аммиачной селитры

11. GOST 14839.4-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания хлористых солей

12. GOST 14839.5-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания парафина в динафталите

13. GOST 14839.7-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания азотнокислого натрия (калия)

14. GOST 14839.8-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания азотнокислого кальция

15. GOST 14839.9-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения содержания нитроаминов (гексогена)

16. GOST 19747-74 Транспортирование взрывчатых материалов в контейнерах. Общие требования

17. GOST 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств

Industria lemnului

18. GOST 16483.11-72 Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон

19. GOST 16483.12-72 Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании поперек волокон

20. GOST 16483.13-72 Древесина. Метод определения предела прочности при перерезании поперек волокон

21. GOST 16483.14-72 Древесина. Методы испытаний на разбухание

22. GOST 16483.15-72 Древесина. Метод определения водопроницаемости

23. GOST 16483.19-72 Древесина. Метод определения влагопоглощения

24. GOST 16483.20-72 Древесина. Метод определения водопоглощения

25. GOST 16483.21-72 Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки

26. GOST 16483.24-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон

27. GOST 16483.25-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон

28. GOST 16483.26-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон

29. GOST 16483.2-70 Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон

30. GOST 16483.27-73 Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон

31. GOST 16483.30-73 Древесина. Метод определения модулей сдвига

32. GOST 16483.31-74 Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний

33. GOST 16483.32-77 Древесина. Метод определения предела гигроскопичности

34. GOST 16483.33-77 Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

35. GOST 16483.34-77 Древесина. Метод определения газопроницаемости

36. GOST 16483.7-71 Древесина. Методы определения влажности

Mediu. Protecția sănătății. Securitate

37. GOST 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами

38. GOST 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

39. GOST 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

40. GOST 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

41. GOST 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

42. GOST 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

43. GOST 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

44. GOST 17.2.4.03-81 Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака

45. GOST 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

46. GOST 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

47. GOST 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания

48. GOST 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

49. GOST 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

50. GOST 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

51. GOST 17.4.4.03-86 Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

52. GOST 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

53. GOST 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

54. GOST 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

55. GOST 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

56. GOST 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

57. GOST 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

58. GOST 17.5.4.01-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород

59. GOST 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора

60. GOST 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

61. GOST 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости

62. GOST 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

63. GOST 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентации фторидов

64. GOST 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

65. GOST 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

66. GOST 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

67. GOST 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

68. GOST 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

69. GOST 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

70. GOST 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

71. GOST 19747-74 Транспортирование взрывчатых материалов в контейнерах. Общие требования

72.GOST 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами

73. GOST 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

74. GOST 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

75. GOST 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

76. GOST 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

77. GOST 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

78. GOST 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

79. GOST 17.2.4.03-81 Охрана природы. Атмосфера. Индофенольный метод определения аммиака

80. GOST 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

81. GOST 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

82. GOST 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания

83. GOST 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

84. GOST 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения

85. GOST 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ

86. GOST 17.4.4.03-86 Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей

87. GOST 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

88. GOST 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

89. GOST 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

90. GOST 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

91. GOST 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

92. GOST 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

93. GOST 17.5.4.01-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород

Industria textilă

94. GOST 11209-85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Технические условия

95. GOST 16428-89 Ткани технические из натурального шелка и химических нитей. Технические условия

96. GOST 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия

97. GOST 19297-2003 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия

98. GOST 27504-87 Ткани полиэфирные тентовые. Технические условия

99. GOST 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

100. GOST 28253-89 Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия

101. GOST 29013-91 Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

102. GOST 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

103. GOST 29223-91 Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия

104. GOST 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.

105. GOST 5530-2004 Ткани упаковочные и технического назначения из любяных волокон. Общие технические условия

106. GOST 7297-90 Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия

107. GOST 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

108. GOST 9857-91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные технические для резинотканевых рукавов. Технические условия

109. GOST 30814-2002 Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели

110. GOST 1136-81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

111. GOST 30019.1-93 Застежка текстильная. Общие технические условия

112. GOST 26666.4-89 Мех искусственный трикотажный. Метод определения гидрофобности

Industria petrolieră

113. GOST 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия

114. GOST 13210-72 Бензины. Метод определения содержания свинца комплексометрическим титрованием

115. GOST 19006-73 Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости

116. GOST 20924-75 Бензины автомобильные и авиационные. Метод определения интенсивности окраски

117. GOST 8489-85 Топливо моторное. Метод определения фактических смол (по Бударову)

118. GOST 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава

119. GOST 20991-75 Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при высоких температурах

120. GOST 20994-75 Масла моторные. Метод оценки склонности масел к образованию отложений при низких температурах

121. GOST 22054-76 Бензины автомобильные и авиационные. Метод оценки химической стабильности

122. GOST 23497-79 Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия

123. GOST 27379-87 Топливо твердое. Методы определения погрешности отбора и подготовки проб

124. GOST 6073-75 Бензины этилированные. Метод определения содержания бромистых и хлористых выносителей

125. GOST 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды

126. GOST 9144-79 Топливо для двигателей. Метод определения термической стабильности в статических условиях

Documentație tehnică de produs, simboluri grafice

127. GOST 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации

128. GOST 2.785-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная

129. GOST 2.790-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты колонные

130. GOST 2.791-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры

131. GOST 2.792-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные

132. GOST 2.794-79 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие

133. GOST 21.404-85 Система проектной документации для строительства. Автом
атизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

134. GOST 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

135. GOST 21.403-80 Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое

136. GOST 2.201-80 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

137. GOST 2.306-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

138. GOST 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей

139. GOST 2.711-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

140. GOST 2.725-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие

141. GOST 2.726-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники

142. GOST 2.727-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители

143. GOST 2.732-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Источники света

144. GOST 2.741-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические

145. GOST 2.756-76 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств

146. GOST 2.747-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений

147. GOST 21.507-81 Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи

148. GOST 21.401-88 Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

149. GOST 2.002-72 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании

150. GOST 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

151. GOST 2.408-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и втулочных цепей

152. GOST 2.410-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

153. GOST 21.402-83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи

154. GOST 21.603-80 Система проектной документации для строительства. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи

155. GOST 21.604-82 Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи

156. GOST 21.610-85 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

157. GOST 21.615-88 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений

158. GOST 21.616-88 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений

159. GOST 7.66-92 (ISO 5963-85) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к координатному индексированию

160. GOST 7.28-2002 (ISO 5426-83, ISO 5426-2-96) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена информацией

161. GOST 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А

162. GOST 28074-89 Корма растительные. Метод определения растворимости сырого протеина

163. GOST 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора

164. GOST 28178-89 Дрожжи кормовые. Методы испытаний

165. GOST 24230-80 Корма растительные. Метод определения переваримости in vitro

166. GOST 26180-84 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (рН).

Diverse

167. GOST 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия

168. GOST 171-81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия

169. GOST 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий

170. GOST 30524-97 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу

171. GOST 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

172. GOST 18188-72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

173. GOST 23671-79 Известняк кусковой для стекольной промышленности. Технические условия

174. GOST 18188-72 Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия

175. GOST 10503-71 Краски масляные, готовые к применению. Технические условия

176. GOST 3163-76 Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования

177. GOST 1460-81 Карбид кальция. Технические условия

178. GOST 10521-78 Реактивы. Кислота бензойная. Технические условия

179. GOST 22336-77 Жилеты спасательные. Технические условия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *