În perioada 8-11 noiembrie 2021, delegația Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) a efectuat o deplasare în cadrul Institutului de Standardizare din Turcia (TSE). Părțile au făcut schimb de experiență în vederea preluării bunelor practici în activitatea de standardizare și activitățile aferente.

În cadrul vizitei tehnice au fost abordate următoarele subiecte:

  • instrumentele utilizate pentru promovarea implementării standardelor Europene la nivel național;
  • prestarea serviciilor de instruire a părților interesate și consultanță în implementarea standardelor;
  • gestionarea secretariatelor comitetelor tehnice de standardizare la nivel internațional și European.

În urma discuțiilor din cadrul ședințelor de lucru, s-a convenit semnarea unui Memorandum de înțelegere între TSE și ISM, cu scopul de a intensifica relațiile de colaborare în vederea îmbunătățirii capacităților instituționale ale ambelor organisme de standardizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *