Punem accent pe dezvoltarea comună, bazată pe colaborare!

Astăzi, 19 noiembrie, a avut loc semnarea acordului bilateral de colaborare dintre Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE).

Scopul Acordului reflectă promovarea rolului standardizării în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea calității serviciilor prestate prin implementarea standardelor.

Printre obiectivele vizate sunt specificate:

  1. Derularea unor activități de informare și educare privind rolul și beneficiile standardelor în domeniul eficienței energetice;
  2. Proiectarea activităților comune de elaborare și transpunere a standardelor în domeniul eficienței energetice;
  3. Promovarea standardelor și a altor documente normative din domeniul standardizării;
  4. Promovarea participării părților interesate în activitatea de standardizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *