În perioada 18-19 noiembrie, a avut loc webinarul „Atelier de instruire pentru experții în domeniul standardizării și electrotehnic”, organizat de către Comisia Electrotehnică Internațională (IEC), cu participarea Institutului de Standardizare din Moldova (ISM).

În cadrul webinarului au fost abordate următoarele subiecte:

  • Redactarea și editarea standardelor: Standardele scrise, Electropedie, Glosar;
  • Instrumente IEC on-line: Sistemul de management al experților, Sistemul de înregistrări al ședințelor, Site-ul IEC; instrumente de colaborare: rețeaua antrenorilor, Platformă de învățare online;
  • Privire de ansamblu asupra guvernării IEC și rolul unui Comitet Național (CN): Structura CN, Structura guvernanței, Activitățile Consiliului, Statut, Adunarea generală, Structura de management a IEC;
  • Dezvoltarea și rolul standardizării: Operațiunile comitetelor tehnice, Procesul de elaborare a standardelor, Suport de la Oficiul Central IEC;
  • Principiile evaluării conformității: Comitetul de evaluare a conformității, Principii de evaluare a conformității, Activitățile de evaluare a conformității ale IEC.

Părțile interesate din Republica Moldova au fost informate cu privire la modul de participare la activitățile de standardizare internațională în domeniul electrotehnicii. ISM manifestă recunoștință față de IEC pentru informația utilă prezentată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *