Colaborare pentru dezvoltare!

Astăzi, 15 decembrie, a avut loc semnarea acordului bilateral de colaborare dintre Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) și Universitatea de Stat din Moldova (USM), Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării (FJȘC).

Scopul Acordului constă în promovarea rolului standardizării, importanței acesteia în domeniul media și îmbunătățirea calității serviciilor media prestate prin aplicarea standardelor.

Obiectivele prezentului Acord vizează:

  1. Derularea unor activități de informare și educare în domeniul standardizării;
  2. Consultarea și schimbul reciproc de informații în domeniul de activitate;
  3. Promovarea standardelor și a altor documente normative din domeniul standardizării, precum și a informațiilor referitoare la standarde și utilizarea acestora;
  4. Promovarea participării părților interesate din domeniile de interes comun în activitatea de standardizare;
  5. Cooperarea şi dezvoltarea relaţiilor în vederea susţinerii instruirii şi cercetării în domeniul jurnalismului şi comunicării prin cooptarea actorilor interesaţi de procese mediatic-comunicaţionale contemporane;
  6. Consolidarea legăturilor culturale şi educaţionale în vederea asigurării unui proces de instruire de calitate a viitorilor specialişti în domeniul jurnalismului şi comunicării, perfecţionării şi formării continue a cadrelor didactice;
  7. Organizarea activităţilor extracurriculare şi ghidare în carieră, orientate spre formarea competenţelor necesare încadrării facile pe piaţa muncii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *