În temeiul art. 6, alin. (1), lit. i) al Legii nr. 20 din 04 martie 2016 cu privire la standardizarea națională și în baza regulilor de standardizare națională RS 8:2018 Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) inițiază reconstituirea comitetului tehnic CT 47 „Lapte și produse lactate” în comitetul tehnic CT 47 „Produse alimentare de origine animală” format din două subcomitete:

– CT 47/SC 1 „Carne, pește, ouă și produse asociate”;

– CT 47/SC 2 „Lapte și produse lactate”.

 

Totodată, se inițiază și desființarea comitetului tehnic 46 „Carne și produse din carne”.

 

Comitetul Tehnic CT 47 își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile de standardizare națională și are ca obiectiv exprimarea opiniei și a interesului la nivel național a părților interesate, cu privire la gestionarea și coordonarea activităților din cadrul Sistemului de Standardizare Națională, în domeniul produselor alimentare de origine animală.

 

Activitățile de bază ale CT 47 sunt:

– elaborarea standardelor moldovenești;

– formularea de teme noi de standardizare pentru elaborarea unor standarde moldovenești;

– asigurarea mentenanței standardelor moldovenești originale în vigoare din patrimoniu;

– elaborarea sau participarea la elaborarea versiunii moldovenești a standardelor europene/internaționale adoptate la nivel național;

– prezentarea comentariilor și propunerilor la proiectele standardelor interstatale și configurarea poziției naționale;

– deciderea participării la comitetele tehnice oglindă CEN sau ISO;

– desemnarea delegaților moldoveni pentru participarea la ședințele comitetelor tehnice corespondente interstatale EASC.

Astfel, ISM invită toate părțile interesate să examineze disponibilitatea de a participa la activitățile desfășurate în cadrul comitetului tehnic CT 47. Persoana, care urmează a fi propusă trebuie să dețină experiență de activitate în domeniul produselor alimentare, să poată examina un proiect de standard în limba română/engleză/rusă și eventual să înainteze obiecții sau propuneri de îmbunătățire.

 

Participarea în activitatea comitetului tehnic nu implică achitarea a careva plăți de către membri.

 

Cererile pot fi prezentate în adresa Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28,
tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, indicând datele de contact ale reprezentantului până la data de 22 iulie, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.