În temeiul art. 6 al Legii nr. 20 din 04 martie 2016 cu privire la standardizarea națională, punctul II din Regulamentului Comitetului Electrotehnic din Moldova(CEM), Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Hotărăște

 1. Se actualizează componența Comitetului Electrotehnic din Moldova (CEM), conform anexei.
 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Electrotehnic din Moldova.
 3. Din data aprobării prezentei hotărâri, se anulează Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 24 din 11.03.2021 referitor la componența nominală a Comitetului Electrotehnic din Moldova (CEM).

 

Irina Struțescu,

Director interimar

Anexă

la hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova

98 din 10.06.2022

 

Componența Comitetului Electrotehnic din Moldova (CEM)

 1. Președintele CEM, reprezentantul Universității tehnice din Moldova, dl. Ilie Nucă;
 2. Vice-președinte, reprezentantul Institutului de Standardizare din Moldova, dna Irina Struțescu;
 3. Secretarul CEM, reprezentantul organismului național de standardizare, dna Felicia Buzu, specialist DS.

 

Membrii:

 1. Institutul de Standardizare din Moldova, reprezentat de dna Ecaterina Ghelas;
 2. „Institutul de Energetică”, reprezentat de dl Tîrșu Mihai;
 3. S.R.L „Schneider Electric Moldova” reprezentat de dl Garștea Ion;
 4. I. P. „Institutul Național de Metrologie”, reprezentat de dl Gherlih Andrei;
 5. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, reprezentată de dl Zinatullin Valerii;
 6. Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., reprezentat de dl Mîrza Igor;
 7. S.A. „Termoelectrica”, reprezentată de dl Mîța Vitalie;
 8. Î.S. Moldelectrica, reprezentat de Iuriev Iuri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.