În temeiul regulilor de standardizare RS 1:2022 „Elaborarea standardelor moldovenești” se anunță elaborarea anteproiectului standardului moldovenesc SM 355:202X „Calitatea apei. Determinarea Indicelui de poluare a apelor subterane cu nitraţi. Metodă de calcul”.

 

Standardul stabileşte metoda de determinare a indicelui de poluare a apelor subterane cu nitraţi (IPAN) prin metoda de calcul. Prezenta metodă se aplică pentru aprecierea calităţii apelor subterane în scopul evidenţierii apelor poluate cu nitraţi din cauza activităţilor umane şi pentru protecţia lor şi a sănătăţii omului, care le consumă.

 

În cazul în care părțile interesate doresc să contribuie la elaborarea proiectului, acestea pot solicita aderarea la comitetul tehnic de standardizare CT 73 „Calitatea apei”.

 

Cererile de aderare pot fi remise în adresa Institutului de Standardizare din Moldova, mun. Chişinău,

str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, ct73.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.