În temeiul art. 8 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, în contextul prevederilor pct. 4.4.8 din regulile de standardizare națională RS 8:2022 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”, Institutul de Standardizare din Moldova

 

Hotărăște:

 

 1. Se actualizează componența nominală a comitetului tehnic de standardizare CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”
  (în continuare ― CT 9), conform anexei.

 

 1. Se anulează Hotărârea ISM nr. 118 din 02.07.2021, referitor la actualizarea componenței comitetului tehnic CT 9.

 

 1. Comitetul tehnic își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile regulilor de standardizare națională.

 

Stelian Manic,

Director

Anexă la Hotărârea Institutului de Standardizare

din Moldova nr. 44 din 19.04.2023

 

 

Componența CT 9 „Produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare”

 1. Președintele comitetului tehnic, reprezentantul I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, dl Nicolae Taran;
 2. Secretarul comitetului tehnic, reprezentantul organismului național de standardizare, dna Rodica Siloci;

 

Membrii:

 1. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentat de dna Elena Negrei;
 2. Oficiul Național al Viei și Vinului, reprezentat de dna Elizaveta Breahnă;
 3. C. „Tartcomvin” SRL, reprezentată de dna Oxana Hristeva;
 4. Î.M.Fabrica de Vinuri „Vinăria-Bardar” S.A., reprezentată de dna Eugenia Duca;
 5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reprezentată de dna Violeta Tărîță;
 6. Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, reprezentată de dna Aliona Sclifos;
 7. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de dna Maria Antohi;
 8. Oficiul Național al Viei și Vinului, reprezentat de dl Vladimir Corobca;
 9. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Genofond, Ameliorare şi Tehnologii Moderne, reprezentat de dl Tudor Cazac;
 10. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Controlul Calităţii Producţiei Alcoolice, reprezentat de dna Elena Scorbanov;
 11. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Oenologie şi VDO, reprezentat de dna Irina Ponomariova;
 12. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Standardizare şi Expertiză, reprezentat de dl Dionis Urîtu;
 13. Î.M. Kazayak-Vin S.A., reprezentată de dna Inga Manuilenco;
 14. I.P. „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate, reprezentat de dna Viorica Preda;
 15. „Radacini Wines” SRL, reprezentată de dl Vasile Luca;
 16. Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, reprezentată de dl Gheorghe Nicolaescu;
 17. ÎM „Vinăria Purcari” SRL, reprezentată de dna Svetlana Vasiucovici;
 18. C.V. „Cricova” S.A., reprezentată de dna Liliana Andronic;
 19. SATI „KVINT” Tiraspol, reprezentat de dna Galina Polzicova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.