Scurt istoric

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) este o instituţie publică, în subordinea Ministerului Economiei şi are drept scop realizarea politicii naţionale în domeniul standardizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din  04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională. Organizarea şi funcţionarea ISM sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Standardizare din Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 27 decembrie 2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului.

Crearea „Laboratorului Republican Moldovenesc de Control al Standardelor și Tehnicii de Măsurat”

1955

Formarea „Centrului de Standardizare și Metrologie
din Moldova”

1977

Crearea „Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică”

1992

Înregistrarea întreprinderii de stat „Centrul de Standardizare și  Metrologie din Moldova”, fondată de „Departamentul de Stat pentru Standarde și Metrologie al Republicii Moldova”

1992

Crearea „Biroului de Standardizare” cu statut de instituție științifică
(se lichidează la 01.01.2003)

1992

Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al EASC (Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare) de la fondarea acestuia (Acord cu privire la promovarea politicii concordare în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992)

EASC este recunoscut de Organizația de Internațională de Standardizare (ISO) ca un sistem de standardizare de tip regional Rezoluția

Citeste mai mult ↓

1992

Fondarea Buletinului de Standardizare
(publicație oficială a Organismului de Standardizare)

1994

Republica Moldova devine membru-corespondent la Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) (Hotărîrea Parlamentului nr.596-XIII din 03.10.1995 privind aderarea Republicii Moldova la ISO)

ISO este o organizație internațională, non-guvernamentală, instituită în 1947, ca succesoare a Federației Internaționale a Asociațiilor Naționale de Standardizare (ISA), înființată în 1926, care a pus

Citeste mai mult ↓

1995

Schimbarea denumirii „Centrul de Standardizare și Metrologie”
în „Centrul Național de Standardizare, Metrologie și Certificare”
(CNSMC)

1998

Reorganizarea „Departamentului de Stat pentru Standardizare,

Metrologie și Supraveghere Tehnică” în „Departamentul de Standardizare și Metrologie”

2001

Reorganizarea CNSMC în „Institutul Național de Standardizare  și Metrologie”

2002

Transformarea „Departamentului Standardizare și Metrologie”
în „Serviciul Standardizare și Metrologie”

2005