Image of businessperson pointing at document in touchpad at meeting
Misiunea
Reprezentând o verigă esențială în relația cetățean – mediu de afaceri – stat, ISM are misiunea ca prin oferirea accesului la standarde să susțină eforturile continue ale utilizatorilor în implementarea acestora și să contribuie astfel la succesul și inovația economiei naționale.

Viziunea

Viziunea ISM este să se prezinte ca un organism de standardizare activ și modern pe plan național, regional și internațional, un exemplu pentru alte organisme naționale de standardizare.

 

piple2
val
Valori
Valorile umane constituie fundamentul culturii noastre instituţionale. Succesul întruneşte un ansamblu de calităţi precum profesionalismul, lucru în echipă, tendinţa spre dezvoltare şi inovaţie, transparenţa. Aceste valori definesc comunicarea noastră cu partenerii şi clienţii, precum și comunicarea în cadrul ISM şi ne ajută să activăm ca o echipă.

 Profesionalism

Ne asumăm obligaţiile şi le îndeplinim cu o maximă responsabilitate. Angajaţii noştri dispun de cunoştinţe profesionale vaste, manifestă o atitudine responsabilă şi conştiincioasă faţă de atribuțiile lor. Tindem spre dezvoltare, căutăm noi oportunităţi şi acordăm interes sporit activității realizate.

 Lucru în echipă

Suntem o echipă, împărtăşim aceeaşi viziune şi stabilim obiective care conduc ISM spre succes. Acţiunile noastre se fundamentează pe încredere, responsabilitate, dezvoltare şi implementare în comun a soluţiilor, se bazează pe utilizarea potenţialului şi a profesionalismului tuturor membrilor echipei. Fiecare rezultat obținut de ISM este o realizare la care a contribuit întreaga echipă.

 Tendinţa spre dezvoltare şi inovaţie

Creăm condiţii pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor noștri, implementăm soluții şi metode de lucru noi, îmbunătăţim constant calitatea proceselor de muncă şi de management. Desfăşurînd activitatea, inspirăm partenerilor şi clienţilor încrederea în ISM, contribuim la dezvoltarea cu succes a standardizării naționale.

 Transparenţa

Tindem ca fiecare parte interesată să dispună de posibilitatea de a contribui la realizarea sarcinilor comune. În acest scop, facem publice informațiile vizînd activitatea ISM, asigurînd astfel o cooperare bazată pe încredere. Feedback-ul părților interesate este esenţial pentru dezvoltarea în direcţia necesară a ISM și generează schimbări care reflectă necesitățile reale ale societăţii şi business-ului.