Atribuțiile ISM

Conform Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova are, cu titlu exclusiv, următoarele atribuţii principale:
 1. a) stabilirea regulilor de standardizare naţională;
  b) elaborarea, aprobarea şi realizarea programului de standardizare naţională;
  c) elaborarea şi aprobarea standardelor moldovenești;
  d) adoptarea standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, precum şi      adoptarea altor documente de standardizare ca standarde moldovenești;
  e) examinarea periodică, modificarea, revizuirea, reconfirmarea şi anularea standardelor moldovenești;
  f) evidenţa standardelor moldovenești;
  g) asigurarea disponibilităţii publice a informaţiilor referitoare la standardele moldovenești şi a altor publicaţii relevante privind standardizarea naţională;
  h) comercializarea standardelor;
  i) constituirea, înregistrarea şi coordonarea activităţii comitetelor tehnice de standardizare;
  j) elaborarea şi publicarea Buletinului de standardizare şi a altor publicaţii din domeniul standardizării naţionale;
  k) participarea la activitatea de standardizare europeană, internaţională şi interstatală;
  l) reprezentarea Republicii Moldova ca membru în organizaţiile europene, internaţionale şi interstatale de standardizare şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al organizaţiilor corespunzătoare;
  m) colaborarea în domeniul standardizării cu organismele de standardizare din alte ţări şi alte organizaţii;
  n) participarea la schimbul de informaţii privind standardele şi activitatea de standardizare în cadrul sistemelor de standardizare european, internaţional şi interstatal;
  o) dezvoltarea şi gestionarea Fondului naţional de standarde;
  p) asigurarea lucrărilor de secretariat ale Consiliului de standardizare;
  q) prestarea serviciilor în domeniul standardizării;
  r) avizarea, la solicitarea autorităţilor publice, a proiectelor de acte legislative și normative care au legătură cu standardele şi standardizarea, inclusiv a proiectelor de liste cu standarde moldovenești care adoptă standardele europene armonizate sau de liste cu alte standarde moldovenești la care se face referinţă în actele legislative şi normative;
  s) participarea la programe şi proiecte în standardizare cu finanţare naţională, europeană, internaţională sau interstatală;
  t) promovarea aplicării standardelor şi standardizării;
  u) exercitarea, în legătură cu scopul său principal, a oricăror altor atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
  (1) Organismul naţional de standardizare are dreptul exclusiv privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a)–l) şi n)–p).
  (2) Pentru serviciile prestate prevăzute la lit. h), j), q) şi u), organismul naţional de standardizare are dreptul să încaseze plăţi.
  (3) Nomenclatorul şi tarifele serviciilor în domeniul standardizării prestate contra plată de către organismul naţional de standardizare, precum şi Metodologia de determinare a tarifelor la serviciile prestate de către organismul naţional de standardizare sînt aprobate de Guvern.