Valentin Guznac

Director ISM
Telefon : 022 905 301

E-mail: ism.valentin.guznac@gmail.com

Data nașterii:  24.10.1961

semnatura

Valentin Guznac

Experiență profesională

 • Septembrie 2020 – prezent Director, Institutul de Standardizare din Moldova, Chișinău, str. E.Coca, 28
 • 2018 – 2020 Șeful Centrului Multifuncțional Chișinău nr.1, Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice”
 • 2016 – 2017 Secretar general adjunct al Guvernului, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
 • 2011 – 2016 Director, Camerea de Licențiere din subordinea Ministerului Economiei
 • 2009 – 2010 Deputat, Parlamentul Republicii Moldova
 • 2007 – 2009 Ministrul Administrației Publice Locale, Ministerul Administrației Publice Locale
 • 2006 – 2007 Vice-Ministru al administrației publice locale, Ministerul Administrației Publice Locale
 • 1999 – 2006 Viceprimar, Primăria municipiului Bălți
 • 1999 Șef-adjunct al Direcției administrație publică, Consiliul Județean Bălți
 • 1998 – 1999 Director, Compania de asigurări "AUTO", Sucursala din mun. Bălți
 • 1996 – 1998 Director, Compania de asigurări "ASITO-TRAFIC", Sucursala Nord
 • 1992 – 1996 Președinte al Consiliului municipal Bălți al sindicatelor angajaților instituțiilor de stat
 • 1991 – 1992 Șef departament tehnic, Întreprinderea "Automotoservicii", mun. Bălți, Republica Moldova
 • 1989 – 1991 Primul secretar, Comitetul orășenesc al komsomolului, or. Bălți, Republica Moldova
 • 1987 – 1989 Șef departament organizatoric, Comitetul orășenesc al komsomolului, or. Bălți, Republica Moldova
 • 1985 – 1987 Instructor, Comitetul orășenesc al komsomolului, or. Bălți, Republica Moldova
 • 1984 – 1985 Inginer, Asociația de producere "V.I. Lenin", or. Bălți, Republica Moldova

Educație și formare

 • 2009 – 2014 Școala Doctorală în Drept Academia de Administrare Publică a Republicii Moldova
 • 2007 – 2008 Studii universitare de masterat în Relații Internaționale
 • 2006 – 2007 Studii universitare de masterat în Drept
 • 2003 – 2006 Institutul Baltic de Ecologie și Drept, or. Sankt Petersburg, Federația Rusă, Specialitatea: Drept
 • 1986 – 1987 Studii universitare de masterat în Administrație Publică
 • 1979 – 1984 Institutul Politehnic din Chișinău Specialitatea: Inginer-mecanic

Eugenia Roman

Vicedirector standardizare

Experiență profesională

 • Decembrie 2020 – prezent Vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2019 – 2020 Vicedirector standardizare (exercitare atribuții), Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2018 – 2020 Șef Departament standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2018 – prezent Lector/Consultant pe cerințele standardelor ISO 9001/ISO 37001, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2016 – prezent Auditor intern pe sistemul de management al calității (din 2016), pe sistemul de management anti-mită (din 2017), pe sistemul de management al securității informației (din 2020), Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2013 – 2018 Șef Birou Planificare și Coordonare, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2011 – 2013 Specialist principal Grup coordonare tehnică, programe, relații comitete tehnice, Institutul Național de Standardizare și Metrologie
 • 2008 – 2011 Specialist standardizare, Institutul Național de Standardizare și Metrologie

Educație și formare

 • 2014 - prezent Audit intern pe cerințele ISO 27001 (2020)
  Instruire pe cerințele ISO 27001 (2020)
  Instruire pe cerințele Ghidului 22 CEN/CENELEC (2019)
  Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova (2019)
  Auditor intern conform ISO 19011 (2019)
  Comunicare și discurs public (2019)
  Protecția datelor cu caracter personal (2019)
  Aspecte importante ale Noii abordări (2019)
  Eurocoduri – actualitate și perspective (2018)
  Avantajele implementării ISO 27001 (2018)
  Avantajele implementării ISO 37001 (2018)
  Comunicarea eficientă și motivarea personalului (2017)
  Instruire pe cerințele standardului ISO 37001 (2017)
  Auditor intern pe ISO 9001 (2016)
  Managementul performanțelor (2014)
 • 2007 – 2008 Studii universitare de masterat în Fiziologia plantelor, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2003 – 2007 Studii universitare de licență în Fiziologia plantelor, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2000-2003 Liceul teoretic „A. Agapie”

Andrian Bunduc

Vicedirector administrativ

Experiență profesională

 • Decembrie 2020 – prezent Vicedirector administrativ, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2019 – 2020 Șef adjunct Direcția Relații cu Consumatorii și Mediul de Afaceri, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 • 2016 – 2019 Șef Direcție Control Metrologic și Produse Petroliere, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 • 2015 – 2019 Consilier, Primăria s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi
 • 2014 – 2016 Consultant, Direcția Generală Infrastructura Calității și Supravegherea Pieței, Ministerul Economiei și Infrastructurii Republicii Moldova

Educație și formare

 • 2018 Instruire pe cerințele standardului ISO/IEC 17001:2017
 • 2018 Intellectual Property Rights Enforcement and Market Surveillance
 • 2018 Legal Metrology Control: 1.MID, 2.NAWI
 • 2017 Instruirea privind recomandările OIML, WELMEC,HG,PML, software și alte standarde utilizate și în evaluarea conformității produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură
 • 2016 Market Surveillance. Risk Assessment
 • 2016 Directive on Consumer Rights 2011/83/CE
 • 2013 – 2014 Studii universitare de masterat în Drept, Universitatea Tehnică din Moldova
 • 2009 – 2013 Studii universitare de licență în domeniul tehnic, Universitatea Tehnică din Moldova
 • 2006 – 2009 I.P Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", Rezina