Irina Struțescu

Telefon: 022 905 301

E-mail: office@standard.md

Professional experience

 • Februarie 2022 – prezent Director interimar, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2017 – prezent Președinte AO Asociația pentru administrarea calității
 • 2015 – prezent Șef Direcție administrativă Institutul Național de Metrologie
 • 2013 Vicedirector administrativ Institutul Național de Metrologie
 • 2013 Șef secție juridică Institutul Național de Standardizare și Metrologie
 • 2011 Jurist Institutul Național de Metrologie și Standardizare
 • 2008-2011 Director comercial SRL MVM Unic-Gran
 • 2008 Jurist-economist Î.S. Cantina Aparatului Guvernului
 • 2006 Jurist, SRL MVM Unic-Gran
 • Fondator al platformei AUDIOLEX RM
 • Colaborare cu AO Bunicii Grijulii în Campania „O jucărie pentru zâmbetul copiilor”
 • Participantă la Campania „Caravana de Crăciun”
 • Organizator al Campaniei „Eliminarea Violenței asupra Femeilor”

Education

 • 2019 Public Speaking, Support to Quality Infrastructure Framework within a DCFTA context in the Republic of Moldova
 • 2019 Manager Resurse Umane, România
 • 2018 Auditor Intern în sectorul public, România
 • 2018 Asistent relații publice și comunicare
 • 2018 Retribuirea muncii, circuitul documentar și controlul de Stat
 • 2008 Magistru în drept economic, Universitatea de Stat din Republica Moldova
 • 2007 Licențiat în drept, Universitatea de Stat din RM
 • 2005 Catedra militară
 • Liceul de Limbi Moderne și Informatică STUDIUM

Andrian Bunduc

Professional experience

 • Decembrie 2020 – prezent Vicedirector administrativ, Institutul de Standardizare din Moldova
 • 2019 – 2020 Șef adjunct Direcția Relații cu Consumatorii și Mediul de Afaceri, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 • 2016 – 2019 Șef Direcție Control Metrologic și Produse Petroliere, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 • 2015 – 2019 Consilier, Primăria s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi
 • 2014 – 2016 Consultant, Direcția Generală Infrastructura Calității și Securitate Industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

Education

 • 2022 Auditor intern pentru sistemul de management al calității conform SM EN ISO 9001:2015 și SM EN ISO 19011:2018
 • 2022 Specialist pentru sistemul de management al calității conform SM EN ISO 9001:2015
 • 2021 Specialist în sistemul de management anti-mită conform SM ISO 37001:2016
 • 2018 Instruire pe cerințele standardului ISO/IEC 17001:2017
 • 2018 Intellectual Property Rights Enforcement and Market Surveillance
 • 2018 Legal Metrology Control: 1.MID, 2.NAWI
 • 2017 Seminar on Oil & Gas Infrastructure Interconnection for B&R Countries
 • 2017 Instruirea privind recomandările OIML, WELMEC,HG,PML, software și alte standarde utilizate și în evaluarea conformității produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură
 • 2016 Participarea la conferința „Moldova-EU cluster meeting on: Industrial & Enterprise policy, Mining & Metals, Tourism, Company Law & Corporate Governance, Consumer Protection, and Taxation"
 • 2016 Programme Aid for Trade – Republic of Moldova „Reinforcing capacities in trade liberalization and acces to the EU market"
 • 2016 Market Surveillance. Risk Assessment
 • 2016 Directive on Consumer Rights 2011/83/CE
 • 2015 Cooperarea Economiei și Comerțului în spațiul economic al Drumului Mătăsii
 • 2013 – 2014 Studii universitare de masterat în Drept, Universitatea Tehnică din Moldova
 • 2009 – 2013 Studii universitare de licență în domeniul tehnic, Universitatea Tehnică din Moldova
 • 2006 – 2009 I.P Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", Rezina