Ce este un standard?

Standardele reprezintă documente, stabilite prin consens şi aprobate de către un organism de standardizare, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt aplicate standardele moldovenești originale, precum şi cele internaţionale, regionale (europene şi interstatale) şi ale altor state, adoptate în calitate de standarde moldovenești.

Care sunt beneficiile standardelor?

Standardele oferă beneficii mediului de afaceri, autorităților de reglementare și întregii societăți. Ele contribuie la armonizarea specificațiilor tehnice ale produselor și serviciilor, astfel fac industria mai eficientă precum și contribuie la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului. Conformitatea cu standardele facilitează obținerea unei imagini coerente în fața consumatorilor, sporirea încrederii, a satisfacției acestora prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, precum și au efecte pozitive asupra mediului înconjurător. Standardele moldovenești privind metodele de încercări ale aerului, apei și solului, emisiilor de gaze și radiații, precum și cele privind aspectele de mediu contribuie la protecția mediului înconjurător și asigurarea sănătății și siguranței cetățenilor.