Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de standardizare, fără personalitate juridică, create benevol în diverse domenii ale economiei naţionale, la propunerea, în suportul şi pentru beneficiul părţilor interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional.

Structura și modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare sînt stabilite în codul de bună practică în domeniul standardizării RS 8:2018 „Reguli de constituire și funcționare a comitetelor tehnice naționale”.

Comitetele tehnice sînt formate din grupuri de specialiști, care reprezintă factorii interesați în procesul de elaborare a standardelor, pe diferite domenii de activitate, coordonați de un reprezentant al ONS.

Beneficiile calității de membru CT

 • posibilitatea de a influența conceperea standardelor de produs/proces în ceea ce priveşte terminologia, metodele de testare, criteriile de acceptare;
 • accesul la cele mai recente cunoștințe într-un anumit domeniu sau sector;
 • cunoaşterea în avans a unor propuneri de standarde;
 • identificarea mai uşoară şi rapidă a cerinţelor clientului;
 • participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Informația cu privire la ședințele comitetelor tehnice naționale de standardizare

Domeniu de activitate:
CT 1 se ocupă predominant cu traducerea standardelor internaționale care se referă la principiile, metodele şi aplicaţiile privind terminologia, practicilor privind bibliotecile, centrele de documentare şi informare, arhivele, ştiinţa informaţiei şi editare.
Comitet tehnic corespondent:
ISO/TC 46 Information and documentation

Componență:

 1. Preşedinte:
  dna Elena Bordian, Director Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică
  Tel: 022 50 11 31, elenabordian68@gmail.com
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura
  Tel: 022 90 53 21, gheorghe.gangura@standard.md

Membrii:

3. Biblioteca Republicană Științifică Agricolă, reprezentată de dna Iulia Tătărescu;
4. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, reprezentată de dna Tamara Zasmenco;
5. Biblioteca Națională, reprezentată de dna Margareta Cebotari;
6. Biblioteca Universității de Stat ”A. Russo”, Bălți, reprezentată de dna Aculina Mihaluță;
7. Biblioteca Municipală ”B. P. Hasdeu”, reprezentată de dna Ludmila Pînzaru;
8. Camera Națională a Cărții, reprezentată de dna Efimia Macrinici;
9. Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF „Nicolae Testemiţanu”, reprezentată de dna Silvia Ciubrei;
10. Biblioteca Naţională pentru Copii ”Ion Creangă”, reprezentată de dna Lilia Tcaci;
11. Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, reprezentată de dna Nelly Țurcan;
12. Centrul Naţional de Informare şi Reabilitare al Societăţii Orbilor din RM, reprezentat de dna Tatiana Chiperi;
13. Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova, reprezentată de dna Ecaterina Zasmenco;
14. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reprezentată de dna Tatiana Celpan. 

Domeniu de activitate:
Elaborarea și examinarea periodică a standardelor moldovenești din domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor depășite și conflictuale din domeniul tutunului și a produselor din tutun, examinarea proiectelor standardelor internaționale elaborate în cadrul comitetelor tehnice corespondente. 

Comitet tehnic corespondent:
ISO/TC 126 „Tobacco and tobacco products’’ și subcomitetului ISO/TC 126/SC 3 ,,Vape and vapour products’’.

Componență:

 1. Preşedinte:
  dna Tamara Iorga, OC din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
  tamara.iorga@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elisaveta Gîlcă
  Tel: 022 90 53 24, elisaveta.gilca@standard.md

Membri:

 1. S.A. „Tutun – CTC”, reprezentată de dna Tatiana Capcelea;
 2. S.R.L. „British American Tobacco Moldova”, reprezentată de dl Dumitru Ivanov;
 3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de dl Ghenadie Rusu;
 4. I.P. „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții”, reprezentată de dl Ivan Mateescu;
 5. I.P. „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, reprezentată de dl Varfolomei Calmîc;
 6. Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, reprezentată de dna Anna Baron;
 7. S.R.L. „Parșe-Tutun” reprezentată, de dl Vladislav Șevcenco;
 8. S.A. „Japan Tobacco International”, reprezentată de dl Ion Borodac;
 9. „Philip Morris Management Services B.V.”, reprezentată de dna Cristina Doagă;
 10. Î.M. „International tobacco” S.R.L., reprezentată de dl Serghei Omelico;
 11. „Premier Dialog” S.R.L., reprezentată de dl Maxim Burlaciuc;
 12. SC „Inter Tabac” S.R.L., reprezentată de dl Valeri Jeleapov;
 13. S.R.L. „Tabacco Trade”, reprezentată de către dl. Afanasi Ciumertov.

Domeniu de activitate:
Elaborarea documentelor normative pentru produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare. 

Comitete tehnice corespondente:
Interstatale:
МТК 129 Продукция садов, виноградников и винодельческая продукция
МТК 176 Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция

Componență:

 1. Preşedinte:
  dl Nicolae Taran, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
  Tel: 022 28 50 35, taraninvv@yahoo.com
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53 24, rodica.siloci@standard.md

  Membrii:
 3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de dna Elena Negrei;
 4. Oficiul Național al Viei și Vinului, reprezentat de dna Elizaveta Breahnă;
 5. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de dl Andrei Gurin;
 6. S.C. „Tartcomvin” SRL, reprezentată de dna Oxana Hristeva;
 7. Î.M. „Calaraş-Divin” SRL, reprezentată de dl Constantin Olaru;
 8. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reprezentată de dna Violeta Tărîță;
 9. Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de dna Aliona Sclifos;
 10. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de dna Maria Antohi;
 11. Oficiul Național al Viei și Vinului, reprezentat de dl Vladimir Corobca;
 12. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Genofond, Ameliorare şi Tehnologii Moderne, reprezentat de dl Tudor Cazac;
 13. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Controlul Calităţii Producţiei Alcoolice, reprezentat de dna Elena Scorbanov;
 14. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Oenologie şi VDO, reprezentat de dna Irina Ponomariova;
 15. I.P. „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”, Laboratorul Standardizare şi Expertiză, reprezentat de dl Dionis Urîtu;
 16. Î.M. Kazayak-Vin S.A., reprezentată de dna Inga Manuilenco;
 17. I.P. „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate, reprezentat de dna Nona Buza;
 18. „Radacini Wines” SRL, reprezentată de dl Vasile Luca;
 19. Universitatea Agrară, Facultatea Horticultură, reprezentată de dl Gheorghe Nicolaescu;
 20. ÎM „Vinăria Purcari” SRL, reprezentată de dna Svetlana Vasiucovici;
 21. C.V. „Cricova” S.A., reprezentată de dna Liliana Andronic;
 22.  SATI „KVINT” Tiraspol, reprezentat de dna Galina Polzicova.

Domeniu de activitate:
elaborarea proiectelor de standarde naționale la fructe și pomușoare proaspete și material săditor pomicol și bacifer.

Comitete tehnice corespondente:

Interstatale:
MTK 178 Плоды и ягоды

 1. Preşedinte:
  dl Ion Grosu, reprezentantul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
  Tel: 022 78 77 50, igrosu2003@gmail.com
   
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elisaveta Gîlcă
  Tel: 022 90 53 24, elisaveta.gilca@standard.com

  Membrii:
 3. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, reprezentat de către Violeta Rusu;
 4. Agenția Națională pentru Sănătate Publică reprezentată de dl Vasile Odobescu;
 5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, reprezentată de către dl Gheorghe Nicolaescu;
 6. Inspectoratul Ecologic de Stat, reprezentat de către dl Dumitru Aparatu;
 7. Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentată de către dna Cristina Miron;
 8. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de către dl Vasile Șarban;
 9. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor,  reprezentată de dl Sergiu Mazureac;
 10. Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților, reprezentat de către dna Olga Nicolaescu;
 11. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, reprezentată de către dl Valeriu Caisîn.

Domeniu de activitate:standardizarea in domeniul produselor de panificaţie, patiserie, cofetărie, paste făinoase, făina şi crupe.

Comitete tehnice corespondente:

Interstatale:
МТК 2 Зерно и продукты его переработки и маслосемена
МТК 3 Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия

 1. Președinte:
  dna Maria Călin, Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
  Tel: 022 21 84 75, maria.calin@cmac.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53 24, rodica.siloci@standard.md

Membri:

 1. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reprezentată de dna Violeta Tărîță;
 2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de dna Maria Leahu;
 3. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de dna Marina Dintiu;
 4. Firma de Producție și Comerț „Ungar” S.R.L., reprezentată de dna Antonina Cernica;
 5. Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A., reprezentat de dna Augustina Railean;
 6. S.A. „Bucuria”, reprezentată de dna Aliona Popil;
 7. S.R.L. „Steviprod”, reprezentat de dna Galina Ștefănică;
 8. Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, reprezentat de dna Tatiana Țurcan;
 9. S.R.L. „Cuptorul Fermecat”, reprezentat de dna Anna Darii;
 10. S.C. „Panilino” S.R.L., reprezentat de dna Diana Arnaut.

Domeniu de activitate:
elaborarea documentelor normative pentru domeniul biocombustibililor solizi.

Comitet tehnic corespondent:
ISO/TC 238 Solid biofuels

 1. Preşedinte:
  dl Marian Grigore, Universitatea Agrară de Stat, Facultatea de inginerie agrară şi transport auto
  marian@uasm.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Andrian Dumeniuc
  Tel: 022 90 53 15, andrian.dumeniuc@standard.md

Membri:
3. Agenţia pentru Eficienţa Energetică, reprezentată de către dl Balan Manole;
4. Compania II Ciorici Ion, reprezentată de către dl Mihai Ciorici;
5. Biagro-Invest SRL, reprezentată de către dl Vladimir Bragaru;
6. Proiectul UE Energie și Biomasa, reprezentat de către dl Oleg Brînză;
7. AgroBioBrichet SRL, reprezentată de către dl Pascal Serghei;
8. Sinteh-Service SRL, reprezentată de către dl Alexandru Ciudin;
9. Fondul pentru Eficiență Energetică, reprezentat de către dl Valerian Colun;
10 Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova,reprezentată de către dl Alexandru Ursu.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul dispozitivelor medicale.

Comitete tehnice corespondente:

Europene:
CEN/TC 204 – Sterilization of medical devices
CEN/TC 205 – Non-active medical devices

Interstatale:
МТК 547 Оценка биологического действия медицинских изделий

 1. Preşedinte:
  dna Ana Iliev, reprezentanta a FPC ”Sogno” SRL
  anasogno@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura
  Tel: 022 90 53 21, gheorghe.gangura@standard.md

Membri:

3. Dutchmed-M SRL reprezentată de către dl Ion Comarnițchi;
4. Ministerul Sănătății reprezentat de către dna Veronica Țurcanu;
5. Agenția pentru Protecția Consumatorului reprezentată de către dna Mariana Melnic;
6. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale reprezentată de către dna Silvia Cibotari;
7. Asociația Patronală a Antreprenorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de laborator reprezentată de către dna Elena Gherbovțan;
8. DISMED reprezentată de către dl Sergiu Rață.

Domeniul de activitate:
examinarea proiectului amendamentului la standardul moldovenesc SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci”.

Componență:

 1. Președinte:
  dna Ana Certan, Agenția Servicii Publice
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Irina Smocvina

Membrii:

 1. Asociația Internațională a Transportatorilor Auto, reprezentată de dl Petru Mititiuc;
 2. Inspectoratul General al Poliției, reprezentat de dl Ion Gurdiș;
 3. Agenția Servicii Publice, reprezentată de dl Ion Codru;
 4. Asociația Patronală Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, reprezentată de dl Eugeniu Dațco;
 5. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dl Andrei Slanina.

Domeniu de activitate:
elaborarea documentelor normative pentru domeniul mijloacelor de transport.

 1. Preşedinte:
  dl Pavel Şincariuc, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Natalia Maidan

Membri:
3. Î.S. ,,CRIS Registru” reprezentată de către dl Sergiu Ţurcanu;
4. Î.S. ,,CRIS Registru” reprezentată de către dna Ana Certan;
5. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor reprezentat de către dl Andrei Cuşcă;
6. Uzina mecanică ,,ARTMET” S.A. reprezentată de către dl Ion Diacov;
7. Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor (UTD) reprezentată de către dl Eugen Daţco;
8. Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA) reprezentată de către dl Valentin Armaş;
9. Inspectoratul General de Poliţie reprezentat de către dl Ion Gurdiş.

Domeniu de activitate:
elaborarea standardului SM 318:… ”Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări de primă parte (din cadrul întreprinderilor)”.

 1. Preşedinte:
  dna Melania Hodonoagă, Centrul Național de Acreditare MOLDAC
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Eugenia Roman

Membri:
3. Centrul Național de Acreditare MOLDAC, reprezentată de către dna Larisa Boboc;
4. Ministerul Economiei , reprezentat de către dna Angela Konovalenko;
5 . S.A. ”Cariera Cobusca” reprezentată de către dna Taisia Danilenco;
6. ”JLC” S.A., reprezentată de către dna Stella Blîndu;
7. ”Coca-Cola îmbuteliere Chișinău”, reprezentată de către dna Tamara Bîcec;
8. I.C.Ș.C. ”Incercom” Î.S., reprezentat decătre dl Denis Tcaciuc;
9. LÎ al S.A. ”Franzeluța”, reprezentat de către dna Augustina Railean;
10. Agenția pentru Protecția Consumatorului, reprezentată de către dl Sergiu Hapco;
11. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentat de către dna Marcela Stahi;
12. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, reprezentat de către dl Petru Mititiuc;
13. Î.M. ”Alianța-Vin”, reprezentată de către dna Bucicova Marina;
14. S.A. ”Moldtelecom”, reprezentată de către dl Veaceslav Haruța.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul evaluării conformităţii.

Comitet tehnic corespondent:

Internațional:
ISO/TC 176 Quality management and quality assurance

Interstatal:
МТК 538 Оценка соответствия

 1. Preşedinte:
  dna Victoria Prisac, S.R.L. ,,CERTMATCON”
  prisac@certmatcon.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elena Țîmbaliuc
  Tel: 022 90 53 33, ct43.secretariat@standard.md

Membri:

3.     I.P. „Laboratorul Central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, reprezentată de către dna Nona Buza;

4.     I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”, reprezentată de către dl Anatolie Guzun;

5.     S.R.L. „Tehlab Service”, reprezentată de către dna Violina Chiciuc;

6.     „Asociaţia Patronală Profesională în domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor”, reprezentată de către dl Valeriu Savoi;

7.     Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, reprezentată de către dna Diana Ivasiuc;

8.     Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de către dna Angela Konovalenko;

9.     „Centrul Național de Acreditare (MOLDAC)”, reprezentat de către dna

Angela Ignat;

10.     S.R.L. „Micromed”, reprezentată de către dna Olga Sofronie;

11.      „Centrul de încercări de laborator al Agenției Naţionale de Sănătate Publică”, reprezentat de către dna Natalia Costic.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul infrastructurii gazelor și gaze combustibile.

Comitet tehnic corespondent:
МТК 52 «Природный и сжиженные газы» (Observator)

 1. Preşedinte:
  dl Valentin Tonu, S.A. Moldova-Gaz
  Tel: 022 57 80 25, valentin.tonu@moldovagaz.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Andrian Dumeniuc
  Tel: 022 90 53 15, andrian.dumeniuc@standard.md

Membri:

3. Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare Î.S., reprezentat de către dl Nicolai Manolov;
4. Institutul de Energetică, reprezentat de către dna Natalia Timofte;
5. Ministerul Economiei, reprezentat de către dna Daniela Daud;
6. Î.S. Vestmoldtransgaz, reprezentată de către dl Iurie Dolghier;
7. Institutul Național de Metrologie, reprezentat de către dl Anatolii Bescupschii;
8. Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova reprezentată de către dl Ivan Gușilic.


1.
Grupuri de lucru în cadrul comitetului tehnic CT 44 Gaze combustibile şi infrastructura gazelor: „Infrastructura de gaze”
–    Tărăburcă Valeriu, SA”Moldovagaz” membru CT 44, curator al grupului de lucru;
–    Galațan Nicolae, SRL „Moldovatransgaz”;
–    Arabadji Alexandru, SRL „Chișinău-gaz”.
2. „Materiale și utilaje”
–    Baidauz Igor, SRL „Moldovatransgaz”, membru CT 44, curator al grupului de lucru;
–    Garciu Ivan, SA „Moldovagaz”;
–    Rudeacov Nicolae, SRL „Moldovatransgaz”;
–    Bordeniuc Vitalie, SRL „Chișinău-gaz”;
–    Mironos Anatolie, Vestmoldtransgaz.
3. „Echipamente de măsurare”
–    Dolghier Iurie,  IS ”Vestmoldovatransgaz”, membru CT 44, curator al grupului de lucru;
–    Pulcinschi Sergiu, SA „Moldovagaz”;
–    Strochi Fiodor, SRL „Moldovatransgaz”;
–    Crasaniuc Alexandru, SRL „Chișinău-gaz”.
4. „Analiza chimică a gazelor combustibile”
–    Bescupschii Anatol, Institutul Național de Metrologie, membru CT 44, curator al grupului de lucru;
–    Rusnac Artiom, SA „Moldovagaz”;
–    Munteanu Dumitru, SRL „Moldovatransgaz”;
–    Țurcan Victoria, SRL „Chișinău-gaz”;
–    Ana Chirilov, Vestmoldtransgaz.
5. Agenția pentru Eficiență Energetică, reprezentată de către dl Igor Zănoagă, Membru CT;
6. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, reprezentată de către dl Aurel Patrașcu, Membru CT;
7. S.A. Moldova-Gaz, reprezentată de către dl Valeriu Tărăburcă, Membru CT;
–    S.R.L. Moldovatransgaz, reprezentată de către dl Igor Baidauz, Membru CT.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul electroenergeticii

Comitete tehnice de corespondență:
МТК 111 «Энергосбережение»

Comitet tehnic oglindă:
МТК 541 Электроэнергетика

 1. Președinte:
  dl Constantin Codreanu, ADD Technology SRL
  codr_co@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Andrian Dumeniuc
  Tel: 022 90 53 15, andrian.dumeniuc@standard.md

Membri:
3. Inspectoratul Energetic de Stat, reprezentat de dl Feodosii Cibotari;
4. S.A. ENERGOCOM, reprezentată de dnaTatiana Grecu;
5. Î.S. Moldelectrica, reprezentată de dna Didenco-Bordian Iulia;
6. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentată de dna Daniela Daud;
7. S.A. RED-Nord, reprezentată de dl Victor Șirovschii;
8. Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., repezentată de dl Alexandru Musterata;
9. Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentată de dna Lilia Melnic;
10. S.A.TERMOELECTRICA, reprezentată de dl Serghei Șevciuc;
11. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, reprezentată de dl Veaceslav Gulpe;
12. Centrul tehnic pentru securitate industrială și certificare, reprezentat de dna Violeta Bartean;
13. Agenția pentru Eficiența Energetică, reprezentată de dl Lupu Mihai.
14. Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova, reprezentată de către dl Tudor Radilov.

Domeniu de activitate:
elaborarea și examinarea periodică a standardelor moldovene din domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor conflictuale cu standardele europene adoptate, precum și cu legislația sectorială în domeniul carne și produse din carne. 

Comitete tehnice corespondente:

Interstatale:
МТК 226 Мясо и мясная продукция

 1. Preşedinte:
  dl Leonid Cotogoi, SRL „Nivalli Prod”
  angig@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53 24, rodica.siloci@standard.md

Membri:
3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de către dl Serghei Barba;
4. I.P. „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, reprezentată de către dna Violeta Tărîță;
5. Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), reprezentat de către dna Larisa Boboc;
6. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de către dna Svetlana Tărăță;
7. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, reprezentat de către dna Maria Motroi;
8. I.P. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, reprezentată de către dna Mariana Romanschi;
9. Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, reprezentat de către dl Ghenadie Coev;
10. F.P.C. „ROGOB” S.R.L., reprezentată de către dna Liuba Lisnic;
11. „SALAMER-COM” S.R.L, reprezentată de către dl Marin Bălteanu;
12. Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de cătredna Angela Gudima;
13. „Cardiax-Plus” S.R.L., reprezentată de către dl Marius Loghin;
14. Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de către dna Irina Grumeza.

Domeniu de activitate:
elaborarea și examinarea periodică a standardelor moldovene din domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor conflictuale cu standardele europene adoptate, precum și cu legislația sectorială în domeniul lapte și produse lactate. 

Comitet tehnic corespondent:
МТК 532 Молоко и продукты переработки молока

 1. Preşedinte:
  dl Anatolie Cartașev, Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
  Tel: 022 55 10 20, icsptia@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53 24, rodica.siloci@standard.md

Membri:

 1. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dna Viorica Țurcanu;
 2. Centrul Naţional de Sănătate Publică, reprezentat de către dna Violeta Tărîță;
 3. Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), reprezentat de către dna Natalia Șapoval;
 4. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de către dna Elena Rotaru;
 5. Agenția pentru Protecția Consumatorilor, reprezentată de către dna Lilia Ursova;
 6. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, reprezentat de către dna Maria Motroi;
 7. I.P. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, reprezentată de către dna Valentina Sîli;
 8. Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, reprezentat de către dna Nina Bogdan;
 9. „INLAC” S.A, reprezentată de către dl Nicolai Stanciu;
 10. „LACTIS” S.A., reprezentată de către dl Eduard Toderița;
 11. „INCOMLAC” S.A., reprezentată de către dna Oxana Voina;
 12. „JLC” S.A., reprezentată de către dna Lilia Babii;
 13. „LAPMOL” S.R.L, reprezentată de către dna Galina Pînzari;
 14. Fabrica de unt din Floreşti S.A., reprezentată de către dna Nina Nicoară;
 15. S.C. „SANDRILIONA” S.R.L, reprezentată de către dna Ludmila Gaidău;
 16. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, reprezentată de către dna Ana Chițanu;
 17. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, reprezentat de către dna Nina Bogdan;
 18. Fabrica de produse lactate din Rîbnița, reprezentată de către dna Ludmila Stavnicenco;
 19. Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte şi Produse Lactate „Lapte”, reprezentată de către dna Carolina Linte.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor electronice.

Comitete tehnice corespondente:
ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance
ISO/JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal identification
ISO/JTC 1/SC 32 Data management and interchange

 1. Preşedinte:
  dl Mihai GRECU, Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
  mihai_grecu@yahoo.com
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elena Țîmbaliuc
  Tel: 022 90 53 33, ct48.secretariat@standard.md

Membri:
3. I.P. „Agenția de Guvernare Electronică”, reprezentată de dl Alexandru Petrov;
4. S.A. „Moldtelecom”, reprezentat de dna Eugenia Pocotilenco;
5. I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, reprezentat de dl Sergiu Purice;
6. I.P. „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de dl Valerian Bulat.
7. „Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei”, reprezentată de dna Tatiana Gândea.
8. S.A. „Moldcel”, reprezentat de dl Vitalie Nistreanu;
9. S.A. „Orange Moldova”, reprezentat de dl Vadim Ovcearenco;
10. I.P. „Institutul de Matematică şi Informatică “Vladimir Andrunachievici””, reprezentat de dl Grigore Secrieru.
11. Î.S. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”, reprezentat de către dl Anatolie Guzun;
12. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dl Andrian Dumeniuc.
13. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dl Tudor Bragaru.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul eficienței energetice a clădirilor

Comitete tehnice corespondente:
Europene:
CEN/TC 89 Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 169 Light and lighting
CEN/TC 228 – Heating systems and water based cooling systems in buildings

Internaționale:
ISO/TC 301 Energy management and energy savings;
ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment.

 1. Preşedinte:
  dl Constantin Codreanu, expert independent
  codr_co@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elena Țîmbaliuc
  Tel: 022 90 53 33, ct49.secretariat@standard.md

Membri:

 1. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de către dl Gheorghe Croitoru;
 2. Agenția pentru Eficiența Energetică, reprezentată de către dl Valeriu Isaico;
 3. Centrul de Eficiență Energetică, reprezentat de către dl Grigore Retiș;
 4. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, reprezentată de către dna Aurelia Duca-Gribincea;
 5. Institutul Naţional de Cercetări Economice, reprezentat de către dna Corina Gribincea;
 6. Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova, reprezentată de către dl Gheorghe Efros.

Domeniu de activitate:
elaborarea și examinarea periodică a standardelor moldovene din domeniul produselor de prelucrare a materiei prime vegetale.

Comitete tehnice corespondente:

European:
CEN/TC 275 – Food analysis – Horizontal methods

Interstatale:
МТК 92 Консервы овоще-фруктовые для диетичнского питания
МТК 93 Продукты переработки плодов и овощей
МТК 238 Масла растительные и продукты их переработки
МТК 534 Обеспечение безопасности сх продукции и провового сырья на основе принципов HACCP
МТК 335 Методы испытыний агропромышленной продукции на безопасность

 1. Preşedinte:
  dl Eugen Iorga, Institutul Ştiinţifico- Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
  eviorga@yahoo.com
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53  24, rodica.siloci@standard.md

Membri:
3. Institutul Știintifico-Practic de Horticultura Și Tehnologii Alimentare (ISPHTA), reprezentat de către dna Elena Pîrgari;
4. Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), reprezentată de către dl Andrei Cumpanici ;
5. Institutul Naţional de Ecologie şi Geografie, reprezentat de către dna Maria Sandu;
6. I.P. „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate, reprezentat de către dna Nadejda Ulianovschi;
7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reprezentată de către dna Violeta Tărîţă;
8. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de către dna Maria Leahu;
9. S.R.L. „Hanlad-Lux”, reprezentată de către dna Zoia Nastas ;
10. Î.S. ,,Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, reprezentată de către dna Cristina Mironov;
11. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de către dl Ion Codreanu;
12. S.A. Floarea Soarelui, reprezentată de către dna Svetlana Chihtenko;
13. S.A. Orhei-Vit, reprezentată de către dna Lilia Varzari.

Domeniu de activitate:
standardizarea în domeniul materialelor și articolelor de construcție.

Comitete tehnice corespondente:

Internațional:
ISO/TC 189 Ceramic tile

Interstatal:
МТК 540 Строительные материалы и изделия
МТК 465 Строительство

Europene:
CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling;
CEN/TC 67 Ceramic tiles;
CEN/TC 241 Gypsum and gypsum based products.

 1. Președinte:
  dl Ion Rusu, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură
  Tel: 022 77 38 11, irusu@rambler.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare,
  dna Angela Hîncu
  Tel: 022 90 53 23, ct51.secretariat@standard.md

Membrii:
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dna Rodica Gurulea;
4 . Institutul de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM” Î.S., reprezentat de dna Natalia Mornealo;
5 . Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de dl Eduard Proaspăt;
6. Î. S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, reprezentată de dna Natalia Zubca;
7. Agenția pentru Supraveghere Tehnică, reprezentată de dl Nicolae Moroi;
8. S.R.L. Certmatcon, reprezentat de dna Corina Dodon;
9. Calcar S.A., reprezentată de dl Ghenadii Budei;
10. ICS Knauf-Gips S.R.L., reprezentat de dl Silivestrov Ivan;
11. ICS Knauf-Gips S.R.L., reprezentat de dl Mîsev Vitali;
12. Lafarge Ciment (Moldova) S.A., reprezentată de dl Oleg Davidic;
13. S.A. SUPRATEN, reprezentată de dna Oxana Ciloci;
14. Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor de Materiale de Construcţie “Condrumat” (FPCDPMC), reprezentată de dl Vitalie Cebanu;
15. S.R.L. HIDROCOM-EXIM, reprezentat de Serghei Lavrentiev.

Domeniu de activitate:
examinarea periodică a standardelor moldovenești în domeniul covoarelor;

 1. Preşedinte:
  dna Mariana Melnic, Agenția pentru Protecția Consumatorilor
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Eugenia Roman

Membrii:

 1. Inspecție-Certificare-Calitate S.R.L, reprezentată de către dna Maria Trohimciuc;
 2. Floare Carpet S.A., reprezentată de către dna Aglaia Burlac;
 3. Ministerul Economiei, reprezentat de către dna Liliana Mamaliga;
 4. Covoare-Ungheni S.A., reprezentată de către dna Tatiana Baroncea.

Domeniu de activitate:
examinarea periodică a standardelor moldovenești din domeniul creșterii animalelor agricole;

Comitete tehnice corespondente:

Interstatale:
MTK 116

Componență:

 1. Preşedinte:
  dl Grigore Darie, Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor
  darie@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Andrian Dumeniuc
  Tel: 022 90 53 15, andrian.dumeniuc@standard.md

Membrii:
3. Universitatea Agrară de Stat, reprezentată de către dna Valentina Petcu;
4. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentat de către dna Natalia Rudei.

Domeniu de activitate:
bazele proiectării și calculul structurilor de construcții pentru toate tipurile de materiale de construcții cu referire la terminologie, simboluri utilizate, încărcături, acțiuni și alte solicitări; 

Comitete tehnice corespondente:
CEN/TC 250 Structural Eurocodes;
CEN/TC 250/SC 1 Eurocode 1: Actions on structures;
CEN/TC 250/SC 2 Eurocode 2: Design of concrete structures;
CEN/TC 250/SC 3 Eurocode 3: Design of steel structures;
CEN/TC 250/SC 10 EN 1990 Basis of structural design.

Componență:

 1. Președinte:
  reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii,
  dl Gheorghe Croitoru
  Tel: 022 23 40 13, gheorghe.croitoru@mei.gov.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare,
  dna Angela Hîncu
  Tel: 022 90 53 23, ct54.secretariat@standard.md

Membrii:
3. Institutul de Geologie și Seismologie, reprezentat de dl Ion Ilieș;
4. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” Î.S., reprezentat de dna Natalia Mornealo;
5. Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, reprezentată de dl Anatolie Taranenco;
6. Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru, reprezentată de dl Alexandru Cîrlan;
7. Institutul Național de Cercetări și Proiectări “Urbanproiect”, reprezentat de dl Gorelco Mihail.

Domeniu de activitate:
examinarea periodică a standardelor moldovenești, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor depășite din domeniul berii; 

Componență:

 1. Preşedinte:
  dna Eugenia Popa, Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci

Membrii:

 1. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentat de dna Elena Negrei;
 2. Cogîlnic S.R.L., reprezentată de dl Anatolii Demcenco;
 3. Efes Vitanta Moldova Brewery SA, reprezentată de dna Nadejda Onescu;
 4. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentat de dna Liudmila Demcenco;
 5. Carlsberg S.R.L., reprezentată de dl Rostislav Sanduța;
 6. Beermaster S.A., reprezentată de dna Dorina Cumurciuc;
 7. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, reprezentată de dna Corina Macaru.

Domeniu de activitate:
elaborarea standardului moldovenesc pentru indicatoare kilometrice;

 Componență:

 1. Preşedinte:
  dl Nicolae Ciobanu, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
 2.  Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura

  Membrii:
 3. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, reprezentat de către dl Sergiu Godiac;
 4. Universitatea Tehnică a Moldovei, Catedra de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, reprezentată de către dl Sergiu Bejan;
 5. S.R.L. Dorador-Lux, reprezentată de către dl Sergiu Pahomi;
 6. S.R.L. UNIVERSINJ, reprezentată de către dl Oleg Plinschii;
 7. Inspectoratul General al Poliției, reprezentat de către dl Andrian Gavdiuc;
 8. Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, reprezentată de către dl Bologan Petru.

Domeniu de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului Gaming Laboratories International GLI-11 „Gaming devices in Casinos”, în scopul aprobării acesteia;

 Componență:

 1. Preşedinte:
  dl Ion Molceanovschi, „TEHLAB SERVICE” SRL”
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura

 Membrii:

3.   Centrul Național de Acreditare MOLDAC, reprezentat de dl Petru Covrig;

4.  Ministerul Economiei, reprezentat de dl Roman Gapeev;

5.  Institutul Național de Metrologie, reprezentat de dl Constantin Bordianu;

6.  Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentat de dl Vasile Boșcaneanu;

7.  Loteria Națională a Moldovei, reprezentată de dl Ion Antohi;

8.  Agenția pentru Protecția Consumatorilor, reprezentată de dl Andrian Bunduc

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 29990:2016 ,,Servicii de instruire pentru educație și pregătire nonformale. Cerințe de bază pentru prestatorii de servicii”, în scopul aprobării acesteia.

Componență:

 1. Președinte:
  dna Viorelia Lungu, Universitatea de Stat din Tiraspol
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Irina Smocvina

 Membrii:

 1. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentat de dl Alexandru Terzi;
 2. Centrul de instruire ,,Inmacom-Didactic”, reprezentat de dl Ion Chirilov;
 3. International Language Training Center, reprezentat de dna Tamara Butucel;
 4. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, reprezentată de dna Stela Guvir;
 5. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, reprezentată de dna Lidia Barburoș;
 6. Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), reprezentat de dl Tudor Lazar;
 7. Centrul Universitar de Formare Continuă al UTM, reprezentat de dl Victor Ceban;
 8. Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri (MACIP), reprezentat de dl Serghei Portărescu;
 9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, reprezentată de dna Luca Ala

Domeniul de activitate:
elaborarea standardelor moldovenești din domeniul ascensoarelor și scărilor rulante, examinarea proiectelor de standarde europene și internaționale elaborate în cadrul comitetului tehnic european CEN/TC 10 „Lifts, escalators and moving walks” și în cadrul comitetului tehnic internațional ISO/TC 178 „Lifts, escalators and moving walks”.

Comitete tehnice corespondente:
European:
CEN/TC 10 „Lifts, escalators and moving walks”

Internațional:
ISO/TC 178 „Lifts, escalators and moving walks”

Componență:

 1. Președinte:
  dl Sergiu Carp, „Asmorind” SRL
  asmorind@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura
  Tel: 022 90 53 21, gheorghe.gangura@standard.md

Membrii:

3. ÎMS „Liftservice”, reprezentată de dl Constantin Onica;

4. SRL „Grand-Lift”, reprezentată de dl Veaceslav Grigoraș;

5. ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”, reprezentată de dl Vladimir Cantemir;

6. Inspectoratul PrincipaL de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, reprezentat de dl Igor Luțic;

7. SRL „Asmorind”, reprezentată de dl Alexandru Birsan;

8. „Euroliftmontaj” SRL, reprezentată de dl Denis Pihurov.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 10377:2013 Siguranța produselor de consum. Linii directorii pentru furnizori, în scopul aprobării acesteia. 

Componență:

 1. Președinte:
  dl Dumitru Bratco, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Eugenia Roman

Membrii:

3. ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, reprezentată de dna Angela Cotos;

4. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, reprezentată de dl Albert Railean;

5. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de dna Albina Mereuță.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 20700:2017 ,,Linii diirectoare pentru servicii de consultanță în management”, în scopul aprobării acesteia.

Componență:

 1. Președinte:
  dl Valentin Mardari, „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” ÎS
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Natalia Maidan;

Membrii:

3. „Top Consulting” SRL, reprezentată de dna Liliana Buza;

4. „Business Intelligent Services” SRL, reprezentată de dl Vlad Furdui;

5. „Business Consulting Institute” AO, reprezentată de dl Andrei Rusu.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului american SM ASTM D86:2017 Metodă de încercare standardizată pentru distilarea produselor petroliere la presiunea atmosferică, în scopul aprobării acesteia.

Componență:

 1. Președinte:
  dl Gheorghe Zaiaț, ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Liliana Bechea

Membrii:

3. ÎCS „Bemol Retail” SRL, reprezentată de dna Valentina Juravliova;

4. „Petrom Moldova” SRL, reprezentată de dl Andrei Virlan;

5. Asociaţia Patronală în domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova, reprezentată de dl Adrian Doroș;

6. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto, reprezentată de dl Ion Lăcustă.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului internațional SM ISO 37500:2017 Ghid privind externalizarea, în scopul aprobării acesteia.

Componență:

 1. Președinte:
  dna Natalia Calenic, Camera de Comerț și Industrie
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Eugenia Roman

Membrii:

3. Camera de Comerț și Industrie, reprezentată de dna Diana Rusu;

4. ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, reprezentată de dna Aliona Bețu;

5. ÎS „Incercom”, reprezentată de dna Agafia Calestru;

6. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reprezentată de dna Mariana Melnic;

7. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), reprezentată de dl Anatolie Pîrlii.

Domeniul de activitate:
elaborarea standardelor moldovenești din domeniul evaluării bunurilor.

Componență:

 1. Președinte:
  dna Olga Buzu, Agenția Relații Funciare și Cadastru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura

Membrii:

3. Camera de Comerț și Industrie, reprezentată de dna Nadejda Novac;

4. Centrul Național de Expertize Judiciare, reprezentat de dna Aliona Gîlca;

5. Agenția Servicii Publice, reprezentată de dna Ala Sandu;

6. Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de dna Svetlana Albu;

7. „EURO IMOBIL GRUP” SRL, reprezentată de dl Radu Sitov;

8. „Actimob Consulting” SRL, reprezentată de dl Veaceslav Ravețchi;

9. „Lara” SRL, reprezentată de dl Maxim Andrei.

Domeniul de activitate:
examinarea proiectelor standardelor elaborate de comitetul tehnic interstatal MTK 391 „Средства физической защиты и материалы для их изготовления”.

Componență:

 1. Președinte:
  dl Ion Lisnic, Inspectoratul General al Poliției
  Tel: 022 86 81 16, ion.lisnic@igpgov.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Andrian Dumeniuc
  Tel: 022 90 53 15, andrian.dumeniuc@standard.md

Membrii:

3.    Inspectoratul General al Poliției, reprezentat de dl Oleg Zloi;

4.    Ministerul Apărării, reprezentat de dl Dumitru Isac;

5.    Banca Națională a Moldovei, reprezentată de dl Denis Iurțuc;

6.    „Moldincombanc” SA, reprezentată de dl Iurie Martiniuc.

Domeniul de activitate:
elaborarea și aprobarea standardului cu privire la autovehicule pentru instruirea conducătorilor auto

Componență:

 1. Președinte:
  dl Victor Ceban, Universitatea Tehnică a Moldovei
  Tel: 022 50 99 22, victor.ceban@tran.utm.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dl Gheorghe Gangura
  Tel: 022 90 53 21, gheorghe.gangura@standard.md

Membrii:
3. SRL „Auto-Instructor”, reprezentat de dl Artur Cecan;
4. SRL „Centrul de instruire și Producție”, reprezentat de dl Profir Marin;
5. Inspectoratul General de Poliție, reprezentat de dl Ion Gurdiș;
6. FPC „Maldini” SRL, reprezentat de dl Sergiu Ghecrea.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a documentului PAS 3000:2015 Cod de bune practici privind munca inteligentă, în scopul adoptării acestuia.

Componență:

 1. Președintele:
  dna Tatiana Tofan, Academia de Administrare Publică
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Angela Hîncu

Membrii:
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dl Alexandru Tagadiuc;
4. Camera de Comerț și Industrie, reprezentată de dna Diana Russu;
5. Universitatea Tehnică din Moldova, reprezentat de dl Iuliu Turcan.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului european SM EN 16992:2017 „Competenţe ale reprezentanţilor vamali”, în scopul aprobării acesteia.

Componență:

 1. Președintele:
  dna Natalia Calenic, Camera de Comerț și Industrie
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Ana Laur

Membrii:
3. Asociația Brokerilor Vamali, reprezentată de dna Natalia Palii;
4. Serviciul Vamal al RM, reprezentată de dl Viorel Plugari;
5. Programul Reforme Structurale în Moldova USAID, reprezentată de dna Carolina Gargaun.

Domeniul de activitate:
examinarea proiectelor standardelor europene și internaționale, elaborate în cadrul comitetului tehnic ISO/TC 272 Forensic Science.

Comitet tehnic corespondent:
ISO/TC 272 Forensic Science

Componență:

 1. Președinte:
  dl Belibov Lilian, Centrul Național de Expertize Judiciare
  belibovl@mail.ru
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Elena Țîmbaliuc
  Tel: 022 90 53 33, ct69.secretariat@standard.md

Membrii:

 1. Centrul tehnico-criminalistic și Expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție, reprezentat de dna Nitrean Alina;
 2. Centrul Național de Expertize Judiciare, reprezentat de dl Postica Ruslan;
 3. Centrul de Medicină Legală, reprezentat de dl Bondarev Anatolii;
 4. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, reprezentat de dna Voicu-Nichita Svetlana;
 5. Academia de Studii Economice, reprezentată de dna Tighineanu Alexandra;
 6. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Purici Svetlana.

Domeniul de activitate:
examinarea traducerilor în versiunea lingvistică rusă a standardelor din domeniul pieilor finite.

Componență:

 1. Președinte:
  dl Petru Molceanu, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Cristina Jovmir

Membrii:

 1. Ministerul Economiei și Infrastructurii,reprezentat dedna Angela Konovalenko;
 2. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentat de dna Irina Chiriac.

Domeniul de activitate:
examinarea traducerilor în versiunea lingvistică rusă a standardelor din domeniul încălțămintei

Componență:

 1. Președinte:
  dl Petru Molceanu, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Cristina Jovmir

Membrii:
3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dna Lidia Jitari;
4. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare, reprezentat de dna Irina Chiriac.

Domeniul de activitate:
examinarea și acceptarea versiunii în limba română a standardului american
ASTM D 1655-18a „Specificație standard pentru combustibili pentru turboreactoarele avioanelor”, în scopul aprobării acestuia

 1. Președinte:
  dl Constantin Sîrbu, Ministerul Economiei și Infrastructurii
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Angela Hîncu

Membrii:

 1. Chişinău AEROPORT, Avia invest S.R.L., reprezentat de dl Cezar Gligor;
 2. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, reprezentată de dl Victor Migaliov;
 3. „LUKOIL-Moldova” S.R.L., reprezentat de dl Mihailovscii Vadim și dl Comov Pavel.

Domeniul de activitate:
Standardizarea în domeniul calității apei.

Comitete tehnice corespondente:
ISO/TC 147 “Water quality”;
CEN/TC 164 “Water supply”;
CEN/TC 230 “Water analysis”;
МТК 343 “”Качество воды”.

Componență:

 1. Președinte:
  dna Anna Baron, Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
  Tel: 022 75 04 63, anna@cmac.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Rodica Siloci
  Tel: 022 90 53 24, rodica.siloci@standard.md

Membrii:

 1. S.A. „Apă-Canal Chișinău”, reprezentată de dna Aurica Jicul;
 2. I.P. Institutul de Ecologie si Geografie, reprezentată de dnaMaria Sandu;
 3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de dna Serafima Tronza.

Domeniul de activitate:
examinarea proiectelor standardelor europene/internaționale elaborate în cadrul comitetului tehnic ISO/TC 228 Turism și servicii conexe.

Componență:

 1. Președinte:
  dl Viorel Miron, Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
  viorelmiron7@yahoo.com
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Angela Hîncu
  Tel: 022 90 53 23, angela.hincu@standard.md

Membrii:

 1. Universitatea de Stat din Tiraspol, reprezentată de dl Vadim Cujbă;
 2. Asociația Ghizilor, Lectorilor și Translatorilor din Republica Moldova, reprezentată de dna Svetlana Șmîgaliova;
 3. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de dna Galina Lisa;
 4. Agenția Servicii Publice, reprezentată de dna Cristina Bodiu;
 5. Academia de Studii Economice din Moldova, reprezentată de dna Elena Turcov;
 6. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reprezentată de dna Natalia Storceac;
 7. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dl Victor Ciobanu.

Domeniul de activitate:
examinarea versiunii în limba română a traducerii standardelor moldovenești care preiau standarde americane.

 Componență:

 1. Președinte:
  dl Cuculescu Andrei, Î.S Administrația de Stat a Drumurilor
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Țurcanu Vera

Membri:

 1. Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, reprezentată de dl Iulian Mornealo;
 2. Universitatea Tehnică a Moldovei, reprezentată de dl Ruslan Bordos;
 3. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dl Radu Rogovei;

Domeniul de activitate:
Servicii, are ca obiectiv examinarea proiectelor de standarde europene și internaționale

Comitete tehnice corespondente:

Europene:
CEN/TC 331 „Postal service”
CEN/TC 381 „Management consultancy  service”

 1. Președinte:
  dl Jitneac Constantin, Director, reprezentantul Nova Poshta,
  Tel: 022 85 59 69, info@novaposhta.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Țurcanu Vera; 022 90 53 22; vera.turcan@standard.md

Membrii:

 1. S.A. “Moldtelecom”, reprezentată de către dl Anatolie Sârbu, Șef Secție Evidență Echipamente;
 2. Î.S. „Radiocomunicații”, reprezentată de către dl Mihail Iakimeak, Inginer;
 3. Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe și Interne, reprezentat de către dna Dorina Platon-Lungu

Domeniul de activitate:
Dezvoltarea sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul orașelor și comunităților

Componența:

 1. Președinte:
  dna Jardan Victoria, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova,  consultant superior
  Tel: 022 25 06 84, victoria.jardan@mei.gov.md
 2. Secretar, reprezentant al organismului național de standardizare:
  dna Țurcanu Vera
  Tel: 022 90 53 22, vera.turcan@standard.md

Membrii:
3. Î.M. “Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”, reprezentată de către dl Andrei Grafov,Director adjunct întreținere și amenajare spații verzi;
4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, reprezentat de către dlAlexei Boșneaga, Șef interimar direcția planificare spațială;
5. Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM”, reprezentat de către dl Victor Angheluță, specialist centru de excelență în construcții.