Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de standardizare, fără personalitate juridică, create benevol în diverse domenii ale economiei naţionale, la propunerea, în suportul şi pentru beneficiul părţilor interesate, pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional, regional și internațional. Comitetele tehnice sînt formate din grupuri de specialiști, care reprezintă factorii interesați în procesul de elaborare a standardelor, pe diferite domenii de activitate, coordonați de un reprezentant al INS.

Beneficiile calității de membru CT

  • posibilitatea de a influenţa conceperea standardelor de produs/proces în ceea ce priveşte terminologia, metodele de testare, criteriile de acceptare;
  • accesul la cele mai recente cunoștințe într-un anumit domeniu sau sector;
  • cunoaşterea în avans a unor propuneri de standarde;
  • identificarea mai uşoară şi rapidă a cerinţelor clientului;
  • participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.