Activitatea de standardizare națională se desfășoară în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe domenii de activitate. Activitatea acestora se desfășoară atât pe plan național, cât şi pe plan european şi internațional.

Comitetele tehnice naționale sunt în cea mai mare parte organizate ca oglindă a comitetelor tehnice europene, internaţionale şi/sau interstatale.

Structura comitetelor tehnice naționale, de regulă, trebuie să fie aliniată la cea a comitetelor tehnice ale organizațiilor europene de standardizare (CEN/CENELEC/ETSI) și, pe cât posibil, la cea a comitetelor tehnice ale organizațiilor internaționale (ISO/IEC) și interstatale (EASC), astfel încât fiecare comitet tehnic internațional, european sau interstatal, la care Republica Moldova participă, să dețină un comitet tehnic național oglindă. Un comitet tehnic poate să corespundă unuia sau mai multor comitete tehnice europene, internaționale și/sau interstatale.

Vedeți aici lista comitetelor tehnice naționale existente, starea lor la moment (activ, suspendat sau desființat), precum și implicarea acestora.