Consiliul de standardizare este alcătuit din reprezentanţi ai organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, autorităţilor de reglementare, asociaţiilor profesionale, patronatului, consumatorilor, mediul academic, precum şi ai altor părți interesate.

Consiliul de standardizare este creat și funcționează în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de către Institutul de Standardizare din Moldova, la data de 01 decembrie 2016.

Regulamentul Consiliului a fost elaborat în baza Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea națională şi stabilește atribuțiile, drepturile şi modul de organizare a activității acestuia.