Consiliul de standardizare are următoarele atribuții:

  •  participă la elaborarea politicii naţionale de standardizare;
  • avizează documentele privind strategia de activitate a ISM;
  • avizează programul de standardizare naţională;
  • avizează regulile de standardizare naţională;
  • audiază rapoartele anuale privind activitatea ISM;-
  • alte atribuții ce rezultă din prevederile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la standardizarea națională și din regulile de standardizare națională.