Consiliul de Standardizare este format din reprezentanți ai întreprinderilor, autorităților de reglementare, asociațiilor profesionale, consumatorilor și altor părți interesate.

Consiliul se constituie după regula  reprezentării largi a părților interesate. Totodată, pentru asigurarea eficienței ședințelor, dar și pentru atingerea consensului în cadrul acestora, numărul membrilor este limitat, de regulă 9.

 

Componența Consiliului de standardizare:

 1. Președintele Consiliului de standardizare, dl Valentin Guznac, director , Institutul de Standardizare din Moldova;
 2. Vicepreședintele Consiliului de standardizare, dna Eugenia Roman, vicedirector standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;
 3. Secretarul Consiliului de standardizare, dna Elena Țîmbaliuc, expert standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;

Membrii:

 1. Ministerul Economiei și Infrastructurii, repezentat de dna Lidia Jitari, consultant principal direcție infrastructura calității și securitate industrială;
 2. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, repezentată de dl Andrian Bunduc, șef Direcție control metrologic;
 3. Centrul Naţional de Acreditare, repezentat de dna Eugenia Spoială, director;
 4. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dl Constantin Țurcanu;
 5. Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Cocîrță Petru, cercetător științific coordonator în biologie în cadrul laboratorului ,,Impact ecologic și reglementări de mediu”;
 6. Agenția de Investiții, reprezentată de dl Anatolie Zlotea, șef al Direcției Investiții;
 7. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana Dmitrologlo, doctor în științe fizice, prodecan al Facultății de Fizică și Inginerie;
 8.  Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu Savoi, președinte.