Consiliul de Standardizare este format din reprezentanți ai întreprinderilor, autorităților de reglementare, asociațiilor profesionale, consumatorilor și altor părți interesate.

Consiliul se constituie după regula  reprezentării largi a părților interesate. Totodată, pentru asigurarea eficienței ședințelor, dar și pentru atingerea consensului în cadrul acestora, numărul membrilor este limitat, de regulă 9.

 

Componența Consiliului de standardizare

  1. Președintele Consiliului de standardizare, dl Valentin Guznac, director, Institutul de Standardizare din Moldova;
  2. Vicepreședintele Consiliului de standardizare, dna Ecaterina Ghelas, șef departament standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova;
  3. Secretarul Consiliului de standardizare, dna Elena Țîmbaliuc, expert standardizare, Institutul de Standardizare din Moldova.

Membrii:

  1. Ministerul Economiei și Infrastructurii, reprezentat de dna Lidia Jitari, consultant principal Direcția infrastructura calității și securitate industrială;
  2. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reprezentată de dl Zestrea Sergiu, șef interimar al Direcției control metrologic;
  1. Centrul Naţional de Acreditare, reprezentat de dna Eugenia Spoială, director;
  2. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, reprezentată de dl Constantin Țurcanu, șef Direcție Instruire, Analiză și Inovare;
  3. Institutul de Ecologie și Geografie, reprezentat de dl Petru Cocîrță, cercetător științific coordonator în biologie în cadrul laboratorului ,,Impact ecologic și reglementări de mediu”;
  4. Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de dna Liliana Dmitrologlo, doctor în științe fizice, decan al Facultății de Fizică și Inginerie;
  5. Asociaţia Patronală Profesională în Domeniul Metrologiei şi Calităţii Produselor, reprezentată de dl Valeriu Savoi, președinte.