Indiferent de forma organizatorică, dimensiunile organizației sau complexitatea proceselor, experții ISM oferă consultanță în configurarea și implementarea unui sistem de management competitiv.

Durata implementării și costul acesteia variază în funcție de dimensiunile organizației dumneavoastră și este recomandat ca personalul implicat în implementarea sistemului (în special managerii de departamente) să participe anterior la cursul de instruire conform cerințelor standardelor care urmează a fi implementate.

Scop – îmbunătăţirea capacității de funcţionare a companiilor prin crearea bazei necesare pentru luarea deciziilor corecte.

Obiectiv – Asigurarea funcționării sistemelor de management, prin implementarea efectivă a procedurilor și instrucțiunilor elaborate în fază de proiectare.

Avantaje:

 • Însuşirea şi înţelegerea mai rapidă şi mai uşoară a cerinţelor standardelor internaţionale în scopul asigurării respectării tuturor cerinţelor obligatorii;
 • Sistemul de management este finalizat într-un timp minim posibil şi la costuri mai mici pentru implementare;
 • Documentaţia calităţii este scrisă conform standardelor;
 • Implementare reuşită și eficace.

 Tipuri de sisteme implementate:

 1. Implementare SMC conform SM EN ISO 9001:2015
 • Identificarea proceselor şi stabilirea cerinţelor;
 • Identificarea țintelor şi obiectivelor;
 • Suport în elaborarea procedurilor pe baza proceselor existente şi a practicilor curente;
 • Suport în elaborarea documentelor;
 • Diseminarea documentaţiei;
 • Instruirea și conștientizarea personalului referitor la modul de lucru, rolul sistemului de management proiectat și necesitatea respectãrii cerințelor acestuia;
 • Auditarea internă.
 1. Implementare SMAM conform SM ISO 37001:2016
 • Identificarea proceselor şi stabilirea cerinţelor;
 • Identificarea ţintelor şi obiectivelor;
 • Suport în elaborarea procedurilor pe baza proceselor existente şi a practicilor curente;
 • Suport în elaborarea documentelor;
 • Diseminarea documentaţiei;
 • Instruirea personalului;
 • Auditarea internă.
 1. Implementare sistem integrat
 • Integrarea sistemului și certificarea acestuia ca sistem de management integrat (o politică comună, nu două separate, un manual comun, nu două separate etc.);
 • Optimizarea proceselor de implementare;
 • Simplificarea modului de implementare;
 • Beneficii materiale, comparativ cu implementarea independentă a standardelor
 • Optimizarea consumului de resurse utilizate;
 • Micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management.

Etapele procesului de consultanță:

 1. Inițiere proces – include: discuții preliminare; negociere contract; semnare contract de consultanță.
 2. Analiza-diagnostic a situației existente în cadrul organizației – obiectivele urmărite în timpul analizei-diagnostic sunt:
 • Identificarea sistemului real de lucru și compararea acestuia cu cerințele standardului de referință;
 • Identificarea elementelor tehnico-organizatorice și a practicilor curente care pot constitui elementele de bază ale viitorului sistem de management al calității;
 • Identificarea aspectelor neconforme față de cerințele standardului de referință;
 • Identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca întârzieri, deficiențe etc;
 • Identificarea resurselor umane și materiale existente;
 • Identificarea sistemelor de înregistrări și de evidență existente la nivelul organizației.

Această etapă se va finaliza cu un Raport de Evaluare asupra stadiului existent în organizație față de conformarea cu cerințele referențialului privind managementul calității.

 1. Proiectarea sistemului de management – se efectuează în baza Raportului de Evaluare, elaborat în urma analizei-diagnostic.
 2. Instruirea echipei manageriale – pentru a asigura succesul acțiunilor viitoare, o mare importanță o are conștientizarea calificării întregului personal. In acest scop, ISM organizează cursuri de instruire pe sisteme de management.
 3. Elaborarea documentației sistemului de management – în general, documentația sistemului de management se compune din următoarele tipuri de documente:
 • Manualul (document care descrie sistemul de management al unei organizații);
 • Politica și Obiectivele;
 • Proceduri de sistem și Proceduri operaționale;
 • Instrucțiuni, Metode sau Protocoale de lucru;
 • Instrucțiuni de utilizare;
 • Regulamente de organizare;
 • Formulare și înregistrări.
 1. Implementarea sistemului de management proiectat – această etapă se va face sub îndrumarea consultantului, fiind aplicate prevederile documentelor elaborate în etapa anterioară. Totodată, se vor efectua procese de audit interne sub îndrumarea consultantului pentru depistarea neconformităților sau problemelor de implementare apărute. De asemenea, vor fi analizate neconformitățile identificate și vor fi stabilite acțiuni corective și preventive.

Pentru mai multe informații, contactați-ne la nr.: 022 90 53 07 sau 022 90 53 03.