Care este legătura între dreptul de autor și standarde?

Standardele sînt lucrări elaborate în cadrul comitetelor tehnice (CT) la inițiativa părților interesate și sub responsabilitatea organismului național de standardizare care le și publică. Ele reflectă experiența și cunoștințele celor participanți la elaborare și încorporează contribuția intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, standardele sînt creații – sub forma documentațiilor științifice – protejate prin drepturi de autor încă din faza de proiect.

Conform articolului 16, alineatul 2 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, dreptul de publicare (editare) și difuzare a standardelor moldovenești aparține organismului național de standardizare (ONS). Totodată, conform art. 5, alin. 2 în calitate de ONS se desemnează Institutul de Standardizare din Moldova.

Orice reproducere integrală sau parțială, multiplicare prin orice procedeu și difuzare a standardelor sau a conținutului altor publicații ale ISM, precum și traducerea sau crearea unei opere derivate, cad sub incidența legislației care protejează dreptul de autor.