Care este legătura între dreptul de autor și standarde?

Standardele sunt lucrări colective elaborate în cadrul comitetelor tehnice (CT) la inițiativa părților interesate și sub responsabilitatea organismului național de standardizare care le publică. Ele reflectă experiența și cunoștințele celor participanți la elaborare și încorporează contribuția intelectuală a fiecăruia. Prin urmare, standardele sunt creații – sub forma documentațiilor științifice – protejate prin drepturi de autor încă din faza de proiect.

Conform articolului 16, alineatul 2 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, dreptul de publicare (editare) și difuzare a standardelor moldovenești aparține organismului național de standardizare (ONS). Totodată, conform art. 5, alin. 2 în calitate de ONS este recunoscut Institutul de Standardizare din Moldova.

Orice reproducere integrală sau parțială, multiplicare și difuzare prin orice procedeu a standardelor sau a conținutului altor publicații ale ISM, precum și traducerea sau crearea unei opere derivate, cad sub incidența legislației care protejează dreptul de autor.

Pentru mai multe detalii la subiect, accesați: