STAGIUL DE PRACTICĂ reprezintă o modalitate prin care Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) sprijină studenții în vederea pregătirii lor practice, reprezentând un prim pas de încredere în carieră.

Stagierea în cadrul ISM este destinată adresează elevilor (centre de excelență, colegii, școli profesionale) și studenţilor de diferite niveluri de învățământ (licență, master etc.) specializaţi în domenii precum: standardizare, audit, economie, management, specialități cu profil ingineresc, comunicare, marketing și alte domenii relevante.

 

Scop: 

Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice în domeniul solicitat.

Durata stagiului de practică este prestabilită de universitate.

 

Avantaje:

– Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice studiate în instituțiile de învățământ și formarea abilităților primare în domeniul de specialitate;

– Acumularea de noi cunoştinţe în domeniul vizat;

– Oportunitatea de angajare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul ISM;

– Colectiv de specialiști profesioniști, ambițioși, progresivi și axați pe comunicare liberă.

 

Cerinţe:

– Elev/student în domeniile de referință ale ISM;

– Dorinţă de instruire;

– Responsabilitate.

 

Condiţii de aplicare:

Pentru a aplica la stagiul de practică este necesar să expediați Formularul de solicitare a desfășurării stagiului de practică la adresa de e-mail: tatiana.crotic@standard.md, cu indicarea temei scrisorii „Stagii de practică”, urmând etapele expuse mai jos.

 

Etape de aplicare:

– Completarea formularului și expedierea acestuia prin email/poștă sau prezentat direct la instituție;

– Semnarea contractului cu instituția de învățământ privind efectuarea stagiului de practică.

Persoana de contact: Tatiana Crotic, Șef Departament Comunicare și Relații Externe

Telefon de contact: 022 905 320

e-mail: tatiana.crotic@standard.md

mun. Chişinău, str. E.Coca, 28